Подай сигнал

Дават 10 000 лева за нает инвалид, бизнесът се дърпа

"Глобата" за неизпълнение на закона за хората с увреждания е нов вид данък, смятат работодатели

Бизнес зона

от ВЯРА ПОРЯЗОВА 2400 прегледа 0

Работодателите могат да получат до 10 000 лв., за да приспособят едно работно място за човек с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Същата сума може да бъде отпусната и за оборудване на всяко ново работно място съобразно заболяването на работника. Тези стимули са заложени в Националната програма за заетост на хората с увреждания, която беше одобрена наскоро и от Националния съвет за хората с увреждания.


Кандидатите трябва да подават предложенията си до Агенцията за хора с увреждания. Фирмите, получили финансиране, обаче имат ангажимент да запазят заетостта на наетите хора най-малко три години. По програмата ще се отпуска и ресурс за квалификация и преквалификация, както и за обучение за професионално и служебно развитие на хора с увреждания. За тази цел работодателите ще могат да получат до 200 лв. за един работник.


Законът за хората с увреждания, от който бизнесът недоволства, предвижда наемането на едно лице с трайни увреждания в предприятие с между 50 и 99 работници и служители и две на сто от средносписъчния им състав за екипи със 100 и над 100 работници и служители. Всеки работодател, засегнат от квотата, трябва да спази буквата на закона. Ако не - ще плаща т. нар. "компенсационна вноска" за всяко незапълнено място, предвидено за инвалид. "Глобата" е 30% от минималната работна заплата, или 168 лева.


Бизнесът обаче посрещна на нож новите изисквания. С новия Закон за хората с увреждания и квотите за наемането на лица с намалена трудоспособност държавата създава нови възможности за корупция, смятат членовете на Българска стопанска камара. Според нормативния документ фирмите с от 50 до 100 работници трябва да наемат поне един човек с увреждания, а тези с над 100 - поне 2% от персонала. Това касае 5500 фирми с наети общо над 1 милион души персонал. Според закона в тези фирми трябва да работят 20 000 души с увреждания, но в бюрата по труда има регистрирани едва 12 000.


Бизнесът и сега наема хора с намалена трудоспособност, посочи зам.-председателят на БСК Димитър Бранков. По думите му, невинаги работодателите имат информация за дадено увреждане на човек от персонала, тъй като работниците се страхуват да не загубят позицията си. По думите на Бранков, предвидената т. нар. „компенсационна вноска”, която ще се внася от компаниите, неизпълняващи квотите, в специален фонд „Заетост на хората с увреждания”, си е своеобразен нов данък за фирмите. Има и друг проблем, чисто демографски. Фирмите, които работят в райони с обезлюдяване и липса на работна ръка като цяло, ще имат голям проблем да намерят достатъчно хора с увреждания, за да изпълнят законовите изисквания.