Подай сигнал

Чуждестранните инвестиции в Пловдивско растат

През 2017 г. безработицата се е свила, печалбите на предприятията растат

Бизнес зона

от Мария Петрова 2704 прегледа 0

През 2017 г. безработицата се е свила, печалбите на предприятията растат

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в Пловдивска област растат. По последни данни на Териториално статистическо бюро Юг към 31.12.2017 ПЧИ в нефинансовия сектор г. възлизат на 1 895 млн. евро, което е с 9.5% повече в сравнение с 2016 година.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в индустрията - 1 437 млн. евро. Следва сектор търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, както и хотелиерство и ресторантьорство - 185 млн. евро. През 2017 г. тези дейности заедно формират 85.6% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо намалява с 0.4 пункта спрямо предходната година.

В сектор „Операции с недвижими имоти” преките чуждестранни инвестиции нарастват с 39.9% в сравнение с 2016 г. и са в размер на 162 млн. евро. С най-голям размер на ПЧИ е община Пловдив - 66.8% от общия обем, следвана от Марица и Раковски - съответно 11.6% и 5.2%.

За област Пловдив в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили общо 37 865 нефинансови предприятия, в които работят 211 340 заети лица, или с 2.8% повече от 2016 г. Крайният финансов резултат на предприятията от региона за 2017 г. е печалба от 1,716 млн. лв., или с 3.7% повече от предходната година.

Коментари