Подай сигнал

Бизнесът за Пловдив: Община Родопи "забравя" да публикува обществените поръчки

Бизнес зона

от Марица вест. 1413 прегледа 0

На свое редовно заседание членовете на СНЦ “Бизнесът за Пловдив“ направиха анализ на възлагането и изпълнението на обществените поръчки в три общини. Събраната от публични източници информация сочи, че от 2018 година досега Община Пловдив генерира повече поръчки, отколкото "Марица" и "Родопи" за периода 2012 - 2019 г.

За 2018 година пловдивската администрация е възложила поръчки за 131 387 738,51 лв. Най-висок процент ​- 32%, е за услуги, следват 31% за доставки, строителство ​- 20%, а прекратените ОП са 17%.Основните нарушения, установени и от АДФИ, са процедурни - неспазени срокове, условия, даващи предимство или ограничаващи участието на кандидатите, сключени анекси, с които се изменят цени и срокове за изпълнение.

Анализираните данни за община "Марица" обхващат периода 2014 - 2019 година. За 7% от поръчките на стойност 8 771 420,30 лв. няма налична информация, което е нарушение на закона за обществените поръчки. За община "Марица" най-много поръчки са възлагани за строителство, следвани от услуги и доставки. 22% са прекратените ОП.

В община "Родопи" най-сериозно е накърнено изискването за публичност в управлението на този процес. За 41% от поръчките на стойност 28 234 842 лв. информация изобщо не е публикувана на сайта на общината. Логично и там делът на строителството е най-значителен от - 28%, следван от 27% поръчки за услуги, 4% е делът на доставките.

При представянето на анализа изпълнителният директор на СНЦ “Бизнесът за Пловдив“ Александър Стайков припомни и изводите в докладите на АДФИ. Пороците, които се проявяват при осъществяване на обществените поръчки, „се дължат, от една страна, на корупционните схеми, а от друга, на липсата на достатъчна компетентност на служителите“.