Подай сигнал

Бизнесът: Нечестни играчи манипулират пазара на ток

Бизнес зона

от Мария Петрова 1147 прегледа 0

Бизнесът: Нечестни играчи манипулират пазара на ток

Група участници на свободния пазар на електрическа енергия по недопустим начин нарушават принципите на свободно договаряне и конкуренция, залегнали в българското законодателство. За това алармират в писмо до медиите и до Комисията за защита на конкуренцията от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. То е подписано съответно от председателите Васил Велев, Радосвет Радев, Цветан Симеонов и Кирил Домусчиев.

Според тях съществена част от електрическата енергия, произвеждана от мощности частна собственост на територията на страната, е под прекия или косвен контрол на субекти, които са свързани лица по смисъла на Търговския закон. В писмото са визирани следните некоректни дружества: Топлофикациите в Бургас, Перник, Плевен, Русе, Враца, Сливен, Габрово, Велико Търново, Брикел ЕАД, ТЕЦ - Бобов дол ЕАД и ТЕЦ Марица 3 АД. Общата инсталирана мощност от тях е 2362, 94 MW.

Наличието на свързаност между собствениците на производствени мощности и субекта - търговец на свободния пазар представлява концентрация, която обективно създава условия за манипулиране на пазара.

Съдържанието на целия сигнал може да прочетете тук:

https://www.bia-bg.com/standpoint/view/25778/