44

Застраховка "Живот" е десет пъти по-евтина от "Каско" на автомобила

„Да чукам на дърво, дано на мен не се случи!“ Така повечето българи реагират при истории за нещастия, сполетели други хора. Но животът е такъв, че злополуки, травми, загуба на работоспособност и съответно доходи, смърт се случват. В тези случаи хората в Западна Европа имат един коз, който да облекчи финансово бъдещето, и това е застраховката „Живот“.

В целия свят това е широко използван продукт - пазарният дял на животозастраховането е 70-80 процента средно за Европа. За сравнение - у нас такъв е делът на автомобилното застраховане. Животозастраховането е около 20%, и то благодарение на бурния ръст при ипотечното кредитиране. Повечето банки изискват такава полица при взимане на дългосрочен ипотечен заем.

Асоциацията на българските застрахователи разработи специално практическо ръководство за застраховки "Живот", които да подпомогнат информирания избор на хората. Ето най-важните неща в него.

„Каско“ за хора

Рисковата животозастраховка е като човешко "Каско“ - застрахователната сума се изплаща при реализирал се риск за живота и здравето, включен в полицата. Основният е смърт от злополука или заболяване, като в повечето оферти се покрива и загуба на трудоспособност. С други думи, този вид животозастраховка се състои само от „рисков“ компонент, затова след изтичане на срока на полицата не получаваме обратно пари.

При другия вид - спестовните или инвестиционните животозастраховки, към рисковия компонент се добавя и още един - спестовен/инвестиционен. Така, освен защита при тежко събитие тези продукти дават възможност да заделяме средства за по-продължителен период от време, които ще получим след изтичане на срока на застраховката. Ето защо заради липсата на „спестовен“ компонент цената на рисковата животозастраховка обичайно е по-ниска от премията по спестовните или инвестиционните животозастраховки.

Цената на рисковите животозастраховки е напълно достъпна - в общия случай тя е в пъти по-ниска от премията по застраховка „Каско“ на автомобила например. Ако застраховаме автомобила си за 10 000 лв., то премията ще е около 700-800 лв. При същата застрахователна сума от 10 000 лв. застраховка „Живот“ с добро покритие може да излезе от 70 до 120 лв. на година.

При сключване на животозастраховка се събира информация за здравословното ви състояние. При застраховки с по-ниски застрахователни суми се попълва здравна декларация, а при по-високи обикновено в допълнение се организира медицински преглед. Не укривайте информация за здравословното си състояние, когато сключвате животозастраховка, защото застрахователната компания може да откаже плащане в случай на настъпил риск.

Срокът на полицата може да е от 1 до 30 години. Отделните компании предлагат различни варианти. При рисковите животозастраховки има някои възрастови ограничения - предлагат се за лица между 14 и 65 години. При груповите продукти горната възрастова граница може да се вдигне до 70 години, но в този случай не се покрива рискът смърт в резултат на заболяване. Разбира се, здравословното състояние също се отчита - например лице с фатално заболяване няма как да се застрахова.

Доход и в хубаво, и в лошо

Накратко казано - спестовните и инвестиционните животозастраховки са и за лошите, и за хубавите моменти в живота. Наред с осигуряване на застрахователна защита по тежки рискове, свързани с живота и здравето ни, те ни помагат да финансираме дългосрочните си планове - било то за образование на децата, за пенсионния период или друго. Такава е и целта на детските и женитбените животозастраховки. По своята същност това са дългосрочни продукти, като чрез тях спестяваме и инвестираме в период на 10-20 години или повече.

Пестим от данъци

Няма човек, който да не иска да плаща по-малко данъци и съответно да се радва на по-голям разполагаем доход. Застраховка „Живот“ дава такава възможност. Най-общо, облекчението се ползва по следния механизъм: годишната данъчна основа се намалява със сбора от платените през годината премии по застраховка „Живот“. Сумите, с които може да се намали данъчната основа, са ограничени до 10% от нея. Ето на практика как се изчислява данъчното облекчение: Ако годишната ни данъчна основа е 20 000 лв. - това е брутният годишен доход, намален с платените осигуровки. Максималната сума, която можем да плащаме за животозастраховка и да ползваме данъчно облекчение, е 2000 лв. (10% от данъчната основа). Сумата от 2000 лв. ще се приспадне от данъчната основа и тя ще стане 18 000 лв. Така при размер на данъка от 10%, вместо 2000 лв. ще платим 1800 лв. данък и на практика реализираме икономия в размер на 200 лв.

А ако застрахователят фалира

Важен факт е, че подобно на влоговете в банките, и вземанията по животозастраховките на едно лице са гарантирани до 196 000 лв. в случай на фалит на застраховател. Институцията, която подсигурява този механизъм, е Гаранционният фонд чрез управлявания от него „Обезпечителен фонд“. Средствата в него се набират основно от годишни вноски на застрахователите по всяка полица „Живот“ - рискова или друг вид.

ЧСИ не може да припари до парите 

Това означава, че ако заради задължения към кредитори към Вас е заведена процедура за принудително изпълнение, съдебният изпълнител не може да наложи запор върху вземанията ви по полица „Живот“. Тази защита се прилага по отношение на плащанията на застраховател в случай на застрахователно събитие по полицата.

При спестовните и инвестиционните животозастраховки се отнася и до сумата, изплащана при „доживяване“ с настъпване падежа на полицата. Така, дори и да сте в тежка ситуация заради неизпълнени задължения към кредитори, вие или вашите наследници може да разчитате на сумата по вашата застраховка „Живот“.

При полици, свързани с ипотечен кредит Банката получава обезщетението

Тъй като у нас огромната част от хората с полица "Живот" са кредитополучателите, ето някои важни аспекти от практиката. Основните рискове, които се покриват по този вид застраховка, са смърт и инвалидност в резултат на злополука и заболяване. В тези случаи застрахователят изплаща остатъка по кредита, като при трайната нетрудоспособност (инвалидност) може да има условности, свързани със срока по ТЕЛК. Като допълнителни покрития обичайно се предлагат временна неработоспособност, вследствие на злополука или заболяване, и нежелана безработица.

Вече има и оферти, в които по риска „безработица“ като разширено покритие се включва безработица при прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие срещу обезщетение. В тези случаи застрахователите обичайно поемат изплащането на определен брой от месечните вноски по кредита, например до 12-месечни вноски за срока на кредита, но не повече от 6 последователни вноски за едно застрахователно събитие.

В общия случай - при настъпил риск обезщетението се изплаща директно на банката, отпуснала заема, а не на кредитополучателя. Този вид застраховки се сключват между застраховател и застрахован, като ползващото лице е банката (кредиторът).

Застрахователната сума по основните рискове (смърт и инвалидност) се равнява на дължимата сума по кредита. С обслужване на кредита и съответно с намаляващия дължим остатък по него се намалява и застрахователната сума.

В общия случай - срокът на полицата съответства на срока на кредита.

При "откуп" може да загубим пари

Чрез животозастраховките ние подсигуряваме дългосрочните си спестявания, а за да растат те във времето, е необходимо… време. Затова при тези продукти има въведени някои ограничения по отношение на предсрочното им теглене, обясняват от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ).

За да изтеглим предсрочно спестяванията си по животозастраховката ни, трябва да упражним правото си на т.нар. „откуп“. Това означава да прекратим предсрочно застраховката си, като в резултат получим плащане в размер на т.нар. „откупна стойност“. Какъв е размерът <210> за всяка година от срока на полицата, е посочено в условията на застрахователния договор.

Условие да упражним правото си на "откуп" е да са изминали две години от сключване на договора и да са платени поне 15% от премиите по застраховката. Внимателно и много обмислено трябва да се подхожда към такава стъпка, защото може да доведе до загуба на част от натрупаните средства, особено в по-ранния период през срока на полицата.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
1 коментар
rturtuy

rturtuy

12.02.2024 | 17:16

Иcкaте ли луд ceкc за 2-3 часа, силни epeкции, яpки opгaзми, много cпepмa и повишен тeстoстеpoн! Toвa е подобрена формула на Виa.гpa сeгa е безoпаcнo на всяка възpаcт! Не пpопyскайтe шансa да направите своя ceкc незaбpавим---> https://da.gd/menalfa

Отговори
0 0

Анкета

Как оценявате възнагражденията от близо 3000 лева, които ще получават общинските съветници в Пловдив?