Следвайте ни

Заделят 0,5% от всеки кредит в буфер

Българска народна банка започва да заделя по 0,5% от всеки кредит като буфер срещу кризи. Това ще се случи от октомври месец. Досега нивото на т.нар. антицикличен буфер, приложим към кредитни рискови експозиции, бе 0%.

 


Като причина от банката посочват, че към второто тримесечие на тази година съотношението кредит към БВП възлиза на 95,3% и кредитите на домакинствата и бизнеса надхвърлят 60 милиарда лева, а жилищното и ипотечното кредитиране е във възход.

 

Неведнъж управителят на БНБ Димитър Радев е предупреждавал, че в периоди на засилено кредитиране е възможно натрупване на циклични рискове. Те евентуално биха възникнали при просрочвания в обслужването на заеми, свързвани най-често със кризисни ситуации в икономиката или при повишаване на лихвените проценти. От 1 април 2020 буферът става 1%.

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?