71

Важно за пенсионерите: Кои пенсии бяха вдигнати с 60 лв. от 1 юли?

 

От 1 юли всички пенсии отпуснати до края на годината получиха 10% увеличение. Бонусът от 60 лв. пък беше вкаран в размера на всяка пенсия, като тази сума ще се прибавя и към новите пенсии. Средният размер на пенсията стана 669 лв. от 1 юли, таванът на пенсиите пък е 2000 лева, пише "24 часа".

Вижте най-често задаваните въпроси към  Националния осигурителен институт (НОИ) за увеличението от 1 юли:

Въпрос: Защо пенсията, която ми беше отпусната преди 4 месеца е повишена само с 60 лв., без да е направено увеличение с обявените 10%?

Отговор: Увеличението с 10% се отнася за пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати до края на 2021 г.

В размера на по-новите пенсии, отпуснати с начална дата от 1 януари до 30 юни тази година, от 01.07.2022 г. се включва само сумата от 60 лева, получавана от пенсионерите до края на месец юни като COVID добавка към пенсията.

Въпрос: Получавам инвалидна пенсия. Очаквах по-голямо увеличение на размера ѝ от 1 юли. Моля да ми обясните как точно е направено изчислението.

Отговор: С новата разпоредба в КСО (§ 7ж, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, е регламентирано увеличението на пенсиите за инвалидност от 01.07.2022 г.. Тя предвижда, че личните пенсии за инвалидност поради общо заболяване и личните пенсии за трудова злополука и професионална болест, отпуснати с начална дата до края на 2021 г. се увеличават от 01.07.20222 г. по следния ред:

Размерът на пенсията, определен по реда на КСО към 30.06.2022 г., се увеличава с 10 на сто,
В размера на така увеличената пенсия се включват:
сумата за получаваната от пенсионера до края на месец юни ковид добавка от 60 лв.

сумата на индивидуалната компенсаторна разлика – само за пенсионерите, за които от януари 2022 г. е била определена и се е изплащала такава допълнителна сума (сума по§7, ал. 1 от ЗБДОО/2022 г.)

От горецитираното е видно, че с 10% се увеличава само размерът на пенсията за месец юни 2022 г., но не и допълнителните суми, изплащани отделно от пенсията, които се включват в размера ѝ едва след увеличението с 10 %. Сумата от увеличената с 10 % пенсия, ковид добавка от 60 лв. и индивидуална компенсаторна разлика (ако има такава) е новият определен размер на пенсията за инвалидност, който следва да се изплаща считано от 1 юли 2022 г.

Ще илюстрираме със следния пример:
Лице получава лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване определена в размер към 30.06.2022 г. - 620,54 лв. От 1 юли той се увеличава с 10% и нараства на 682,59 лв., след което към него се добавят изплащаните към пенсията до края на юни месец допълнителни суми от ковид добавка 60 лв. и индивидуална разлика – в конкретния случай в размер на 9,32 лв. Така определеният размер на пенсията от 1 юли 2022 г. е 751,91 лв.
В пенсионното разпореждане посочената сметка е представена по следния начин:

Както се вижда от примера, самата пенсия е увеличена точно с 10%.

Ако се сравни новият, увеличен размер на пенсията 751,91 лв. спрямо размера ѝ 620,54 лв. през юни, увеличението е малко над 21%.

Ако обаче новият, увеличен от юли размер на пенсията 751,91 лв. бъде сравнен с общия доход от пенсия, ковид добавка и индивидуална разлика, получаван от лицето през юни, тогава ръстът на тази обща сума е 9%.


Въпрос: Беше обявено, че пенсиите ще бъдат увеличени през юли с 10%. Говори се дори за средно увеличение на пенсиите с над 20%. Но сумата която получих на 7 юли спрямо сумата, която получих през юни, е увеличена само с 9%. Има ли грешка в изчисляването?

Отговор: Създадена е нова разпоредба, която регламентира увеличението на пенсиите от 01.07.20222 г. (§ 7ж, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване /ПЗР на КСО/). Тя предвижда, че личните трудови пенсии за осигурителен стаж и възраст и за инвалидност, отпуснати с начална дата до края на 2021 г. се увеличават от 01.07.2022 г. по следния ред:

Размерът на пенсията, определен по реда на КСО към 30.06.2022 г., се увеличава с 10 на сто,
В размера на така увеличената пенсия се включват:
сумата за получаваната от пенсионера до края на месец юни ковид добавка от 60 лв. 

сумата на индивидуалната компенсаторна разлика – само за пенсионерите, за които от януари 2022 г. е била определена и се е изплащала такава допълнителна сума.

Посоченото означава, че с 10% се увеличава само размерът на пенсията за месец юни 2022 г., но не и допълнителните суми, изплащани отделно от пенсията, които се включват в размера ѝ едва след увеличението за месец юли 2022 г.

Ще илюстрираме със следния пример:
Лице получава лична пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер към 30.06.2022 г. 568,23 лв. От 1 юли той се увеличава с 10% и нараства на 625.05 лв., след което към него се добавят изплащаните към пенсията до края на юни месец допълнителни суми от ковид добавка 60 лв. и индивидуална разлика – в конкретния случай в размер на 11.85 лв. Така определеният размер на пенсията от 1 юли 2022 г. е 696.90 лв.
В пенсионното разпореждане посочената сметка е представена по следния начин:

Както се вижда от примера, самата пенсия е увеличена точно с 10%.

Ако се сравни новият, увеличен размер на пенсията 696,90 лв. спрямо размера й 568,23 лв. през юни, увеличението е малко над 22%.

Ако обаче новият, увеличен от юли размер на пенсията 696,90 лв. бъде сравнен с общия доход от пенсия, ковид добавка и индивидуална разлика, получаван от лицето през юни, тогава ръстът на тази обща сума е 8,9%.

Въпрос: Получавам наследствена пенсия. Не разбирам начина на определянето на размера й от 1 юли. Моля да ми обясните как точно е направено изчислението.

Отговор: С новите разпоредби в Кодекса за социално осигуряване (§ 7ж, ал. 2, 6, 7, 8 и 9 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, е регламентирано увеличаването на наследствените пенсии за инвалидност, считано от 1 юли 2022 г. Те предвиждат, че наследствена пенсия, определена от пенсия за трудова дейност и отпусната с начална дата до края на 2021 г., се увеличава считано по следния ред:

Размерът на пенсията на починалото лице (наследодателя), определен по реда на КСО към 30.06.2022 г., се увеличава с 10%,
Размерът на така увеличената пенсия на наследодателя се разпределя пропорционално между наследниците с право на наследствена пенсия, съобразно техния брой. Към така определения размер на наследствената пенсия на всеки наследник се добавят и:

- сумата за получаваната от пенсионера до края на месец юни COVID добавка от 60 лв.

- сумата на индивидуалната компенсаторна разлика – само за пенсионерите, за които от януари 2022 г. е била определена и се е изплащала такава допълнителна сума 

От горецитираното е видно, че с 10% се увеличава размерът на пенсията на починалото лице, който е бил определен за месец юни 2022 г. - без допълнителните суми, изплащани отделно към пенсията на наследодателя или на всеки наследник. От така определения размер на пенсията на наследодателя се изчислява размера на пенсията за всеки отделен наследник, след което в размера на наследствената му пенсия (на всеки наследник) се включва сумата от 60 лева, както и сумата от индивидуалната допълнителна разлика, ако на наследника е била изплащана такава до края на юни 2022 г.

Ще илюстрираме със следния пример:

Лице получава наследствена пенсия, отпусната през 2020 г. на базата на лична пенсия за трудова злополука и професионална болест, получавана от починалия пенсионер, в размер към 30 юни 2022 г. 524,64 лв. Действителният размер на определената от нея наследствена пенсия към края на миналия месец при наличие само на един наследник е 262,32 лв. (50%). Той е приравнен на минималния за този вид пенсии размер от 277,50 лв. Към него се изплащат, без да са част от пенсията, COVID добавка 60 лв. и индивидуална разлика – в конкретния случай в размер на 15 лв.

От 1 юли размерът на пенсията на наследодателя 524,64 лв. се увеличава с 10% и нараства на 577,10 лв., след което за единствения наследник се определя в размер 288,55 лв. (50%). Към него се добавят изплащаните към пенсията до края на юни месец допълнителни суми от COVID добавка 60 лв. и индивидуална разлика в размер на 15 лв. Така определеният размер на наследствената пенсия при един наследник от 1 юли 2022 г. е 363,55 лв.

Ако се сравни новият, увеличен размер на наследствената пенсия 363,55 лв. спрямо получавания приравнен на минимален размер 277,50 лв. през юни, увеличението е 31,01 %.

Ако обаче новият, увеличен от юли размер на наследствената пенсия 363.55 лв. бъде сравнен с общия доход от пенсия, COVID добавка и индивидуална разлика, получаван от наследника през юни, тогава ръстът на тази обща сума е 3,13 %.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
2 коментара
Ковачевска

Ковачевска

15.07.2022 | 12:42

Благодарим за точния и изчерпателен пример с пенсиите от.01.07.2022. Ако е възможно дайте пример и за пенсиите ,които ще се преизчисляват през октомври 2022г. как биха се преизчислили на тези отпуснати преди 2007,след 2008и за тези след 2017 отново с ясен пример. Има много тълкувания, обърквания и очаквания на пенсионерите Благодарим.

Отговори
11 1
Какво става с пенсиите от първи октомври

Какво става с пенсиите от първи октомври

14.07.2022 | 19:33

Защо НОИ пак мълчи. И вие мисирки също!

Отговори
10 4

Анкета

Каква коалиция има най-голям шанс да спечели изборите на 2 октомври?