71

Важно за пенсионерите: Гръмка новина за пенсиите - голямо увеличение поиска МВФ

Пенсиите в България са ниски в сравнение със заплатите, трябва да бъдат увеличени. Проблемът ще се реши чрез увеличаване на стимулите за хората да плащат осигуровки, което ще доведе до ръст на приходите в бюджета, а и на самите пенсии.

 

Пенсиите да бъдат увеличени чрез вдигане на осигурителните вноски и премахване на максималния осигурителен доход, както и да отпадне максималната пенсия. Това препоръчват от МВФ в анализ за пенсионната система в страната ни.

Пенсиите в България са ниски в сравнение със заплатите, а бедността сред пенсионерите е широко разпространена, пише в анализа. Въпреки това нараства дефицитът в бюджета на държавното обществено осигуряване, което би могло да доведе до увеличение на държавния дълг, пише „Труд”.

Според МВФ проблемите в пенсионната ни система биха могли да бъдат решени чрез увеличаване на стимулите за хората да плащат осигуровки, което ще доведе до ръст на приходите в бюджета, а и на самите пенсии.

“Адекватността на пенсиите е ниска. Пенсиите често са под минималната заплата и линията на бедност, което принуждава много възрастни хора да продължават да работят. Бедността при пенсионерите остава висока в сравнение както с нивото в ЕС, така и с бедността в други възрастови групи”, пише в анализа на МВФ. От Фонда препоръчват стабилизиране на пенсионната система чрез промяна на формулата за определяне на пенсиите, така че да бъде стимулирано плащането на осигуровки.

В момента пенсиите в страната се определят като се умножат четири показателя - средният за страната осигурителен доход за 12-те месеци преди пенсиониране; индивидуалният коефициент на осигурения, който представлява съотношението между средния осигурителен доход на човека и средния осигурителен доход за страната за месеците, през които е бил осигуряван; осигурителният период; и тежестта на всяка година осигурителен стаж.

Тъй като размерът на пенсиите се основава на продължителността на осигурителния стаж и на осигурителния доход, а не на действително платените осигуровки, формулата предоставя на хората малко стимули да правят вноски в пенсионната система, посочват от МВФ.

Демотивацията да бъдат правени пенсионни вноски се подсилва от факта, че осигуреният ще получи минималната пенсия, дори ако пенсията му, изчислена по формулата, е по-ниска от минималната.

Настоящата система насърчава широко разпространената работата без трудов договор, както и неплащането на осигуровки върху част от заплатата. Това отчасти обяснява защо съотношението социални осигуровки към брутния вътрешен продукт (БВП) е ниско според стандартите на ЕС и защо само малко повече от половината от населението в трудоспособна възраст прави вноски в задължителната пенсионна система, докато заетостта на населението в трудоспособна възраст надвишава 70%, посочват от МВФ.

Последните данни на МВФ показват, че вноските за държавна пенсия в България са само 5% от БВП на страната, при средно 9,5% за държавите от ЕС. Най-високи са пенсионните вноски във Финландия - близо 22% от БВП на страната.

По-широко разпространение на схващането, че осигуровките са ценно спестяване, би подобрило устойчивостта и справедливостта на пенсионната система, пише в анализа на МВФ. Преразглеждането на формулата за определяне на пенсиите, така че да бъдат включени действително платените вноски, би увеличило стимулите за плащането на осигуровки и би довело до увеличаване на приходите за пенсионната система, както и на приходите от данъка върху доходите. Така ще бъде намалена необходимостта дефицитът в бюджета на държавното обществено осигуряване на бъде покриван с пари от републиканския бюджет, посочват от МВФ.

В момента пенсионната вноска в бюджета на държавното обществено осигуряване за родените преди края на 1959 г. е 19,8%, а за родените след тази дата е 14,8%, а още 5% внасят в частен универсален пенсионен фонд. В страните от ЕС най-високи са пенсионните вноски в Португалия - близо 35%, а на второ място е Италия с 33%. Над 25% са вноските и в Словакия, Испания, Чехия и Гърция.

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?