46

В разгара на пандемията: Чуждестранните инвестиции в Пловдивско бележат ръст

В разгара на ковид пандемията преките чуждестранни инвестиции /ПЧИ/ в нефинансовия сектор в Пловдивска област бележат ръст. Към 31.12.2021 г. възлизат на 2 146 млн. евро, което е със 7.8% повече в сравнение с 2020 година. Данните съобщиха от Териториално статистическо бюро – Юг. Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в индустрията - 1 519 млн. евро, и в сектор “Операции с недвижими имоти” - 266 млн. евро. 

Данни от Статистическо бюро - Юг

През 2021 г. тези дейности заедно формират 83.2% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо намалява с 0.7 пунктa спрямо предходната година. В сектор „Търговия, ремонт на автомобили,  мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство” преките чуждестранни инвестиции нарастват с 22.6% в сравнение с 2020 г. и са в размер на 205 млн. евро. На ниво област с най-голям размер на ПЧИ е община Пловдив - 66.2% от общия обем, следвана от Марица и Раковски - съответно 12.1% и 5.4%.

От статистиката уточняват, че през 2021 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на областната икономиката са 2 246 млн. лв., като е отчетено увеличение с 31.6% в сравнение с предходната година. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 830 млн. лв., и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 515 млн. лева. През 2021 г. тези сектори заедно формират 59.9% от общия обем разходи за ДМА, а относителният им дял общо нараства с 1.6 пункта спрямо предходната година. В сектор „Операции с недвижими имоти” инвестициите в ДМА достигат 266 млн. лева, или с 14.9% повече в сравнение с 2020 година.

Регистрирана е промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2021 г. по видове спрямо предходната година. Отчетено е увеличение на направените инвестиции за закупуване на земя - с 4.7 пункта до 12.8%, за транспортни средства - с 0.7 пункта до 14.5% от общия обем на инвестициите за ДМА през текущата година.

 

Данни от Статитистическо бюро - Юг

Същевременно намаляват вложените средства за закупуване на сгради, строителни съоръжения и конструкции - с 4.5 пункта до 30.8%, за други разходи - с 0.9 пункта до 12.1% от общия обем на направените инвестиции в ДМА. Направените инвестиции за закупуване на машини, производствено оборудване и апаратура остава без промяна - 29.8% от общия обем на направените инвестиции в ДМА през текущата година. 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Кое е любимото ви място за отдих и разходка в Пловдив?