В лесни стъпки: Как се подават онлайн документи за безработица

Документи за безработица могат да се подават през „Електронно управление”, по имейл, по пощата или с куриер. Заради големият брой безработни, които вече минаха 60 хил. от началото на кризата, пред бюрата се струпват огромни опашки.

За да подадат документи хората не е нужно да имат КЕП или ПИК на НОИ. Важно условие тук е, че при изпращане по електронна поща лицата имат отговорност да защитят личните си данни, обясниха от агенцията по заетостта.

Агенцията по заетостта напомня, че за периода на извънредното положение спират да текат нормативно определените срокове за регистрация в бюрото по труда и за подаване на заявление за обезщетения при безработица. Документите могат да бъдат подадени до 14 дни след отмяната на извънредното положение и ще се смятат за подадени в срок.Агенцията по заетостта продължава призива си „Останете си вкъщи!” и обръща внимание на желаещите да посетят на място бюрото по труда,внимателно да преценят рисковете за собственото си здраве и здравето на хората около тях в периода на прилагане на засилени мерки за ограничаване разпространението на коронавируса.

Конкретните стъпки за всички електронни и дистанционни начини за регистрация в бюрото по труда, както и за подаване на заявление за обезщетения при безработица, могат да бъдат намерени тук.

Лесна и сигурна регистрация в бюрото по труда – дистанционни варианти:

Вариант 1: ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ ЧРЕЗ ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Стъпка 1: Запознайте се с УКАЗАНИЯТА за подаване на заявление за регистрация в бюрото по труда:
https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/885d29f8-9d68-4452-9c32-ad4b417a7f34

За да се регистрирате онлайн в бюрото по труда, трябва да имате персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
При наличие на електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ, преминете на Стъпка 3

Стъпка 2: (в случай, че нямате електронен подпис) Можете да заявите електронен подпис, като се възползвате от възможността за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги. Разберете как тук:
https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe

Стъпка 3: С Вашия КЕП вече можете да се регистрирате в Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/. Вижте предимствата и как се използва тази система тук:
https://edelivery.egov.bg/

Стъпка 4: Създайте Вашия профил в ССЕВ от поле „Регистрация” или оттук:
https://edelivery.egov.bg/Account/Register

Стъпка 4а: За Ваше удобство и за следващо ползване на всички електронни услуги на Агенцията по заетостта, НОИ и други институции, също през ССЕВ можете да заявите и получите по електронен път ПИК на НОИ. Информация за това можете да намерите на сайта на НОИ:
https://www.nssi.bg/newsbg/5895-piconline2020

и в електронната брошура на НОИ:
https://www.noi.bg/images/bg/users/infomaterials/izdania/e-uslugi/pic_brosh.pdf

Стъпка 5: Подайте заявление за регистрация в бюрото по труда чрез електронната услуга на Единния портал за достъп до електронни административни услуги, следвайки УКАЗАНИЯТА за подаване на заявление за регистрация в бюрото по труда: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/885d29f8-9d68-4452-9c32-ad4b417a7f34.


ВАЖНО:
Заявлението, което се подава към бюрото по труда по електронен път, служи само за регистрацията Ви за ползване на посредническите услуги на Агенцията по заетостта и не води автоматично до получаване на права за обезщетения или социални помощи.
Образецът на документа за заявяване на административната услуга може да намерите на:
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за регистрацията в дирекция "Бюро по труда" на търсещите работа лица

Вариант 2: Регистрация по ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

Стъпка 1: Влезте в сайта на Агенция по заетостта, рубрика Търсещи работа лица и тема „Регистрация на търсещо работа лице”:
https://www.az.government.bg/pages/informaciya-za-registraciya-na-tarseshto-rabota-lice/
 Изтеглете Заявление-декларация за регистрация (Приложение 1) - файл zajavlenie-deklaracija-za-registracija-prilojenie-1
Стъпка 2: Прочетете внимателно и попълнете заявлението на хартиен или електронен носител
ВАЖНО:
Попълнете задължително персоналните си данни за контакт с Вас (ваш персонален телефон или електронен адрес), чрез които трудов посредник от Бюрото по труда да може да се свърже с Вас.
При липса на данни за контакт, непълни или некоректно подадени, трудовият посредник не може да потвърди подаденото Заявление, да извърши регистрация и да Ви уведоми за регистрационния Ви номер и датата за следваща комуникация.

Стъпка 2а: Попълненото в електронен формат Заявление-декларация може:
2а-1 да подпишете с КЕП и изпратите по електронна поща на ел. адрес на тази Дирекция „Бюро по труда”, която обслужва вашето населено място или район по постоянен или настоящ адрес.
2а-2 да разпечатате, подпишете и изпратите сканирано на електронния адрес на Дирекцията „Бюро по труда”, която обслужва вашето населено място или район по постоянен или настоящ адрес, по който желаете да се регистрирате.
ВАЖНО:
Преди изпращане по електронна поща задължително защитете Вашите лични данни! Подателят на документите има ангажимента да осигури защита на личните си данни, когато изпраща своите документи по електронната поща във връзка с регистрацията!!!
Данни за адрес, телефони за връзка, ел. поща на всяка Дирекция Бюро по труда” са публикувани в сайта на Агенцията по заетостта в рубрика „За нас”/Териториален обхват, адреси и телефони:
https://www.az.government.bg/contacts/offices/
Стъпка 3: Получаване на регистрационен номер, регистрационна карта
Стъпка 3а: В случай че Заявлението е изпратено по ел. поща – след служебна проверка на данните получавате на вашия електронен адрес и в електронен формат Регистрационната карта и телефон за контакт с трудовия посредник. През периода на извънредно положение, комуникация се осъществява по телефон, електронна поща или чрез профил в ССЕВ при създаване на такъв.

Вариант 3: Регистрация чрез лицензиран пощенски оператор (по пощата или с куриер)

Стъпка 1: Влезте в сайта на Агенция по заетостта, рубрика Търсещи работа лица и тема „Регистрация на търсещо работа лице”:
https://www.az.government.bg/pages/informaciya-za-registraciya-na-tarseshto-rabota-lice/
Стъпка 1а: Можете:
Да изтеглите Заявление-декларация за регистрация (Приложение 1) - файл zajavlenie-deklaracija-za-registracija-prilojenie-1;
Да потърсите съдействие от работодателя, който Ви освобождава от работа – да изтегли от сайта на Агенцията по заетостта и Ви предостави формуляр на Заявление-декларация на хартиен носител;
Да получите Заявление-декларация на хартиен носител от служител в Бюрото по труда

Стъпка 2: Прочетете внимателно Заявлението-декларация, попълнете всички полета, за които имате информация и подпишете собственоръчно.
ВАЖНО:
Проверете точно ли са попълнени Вашите персонални данни, както и данните за контакт с Вас (ваш персонален телефон или електронен адрес), чрез които трудов посредник от Бюрото по труда да може да се свърже с Вас.
При липса на данни за контакт, непълни или некоректно подадени, трудовият посредник не може да потвърди подаденото от Вас Заявление, да извърши регистрация и да Ви уведоми за регистрационния Ви номер и датата за следваща комуникация.

Стъпка 2а: Попълненото Заявление-декларация изпратете чрез лицензиран пощенски оператор на адреса на Дирекцията „Бюро по труда”, която обслужва вашето населено място или район по постоянен или настоящ адрес, по който желаете да се регистрирате.
ВАЖНО:
Данни за адрес, телефони за връзка, ел. поща на всяка Дирекция Бюро по труда” са публикувани в сайта на Агенцията по заетостта в рубрика „За нас”/Териториален обхват, адреси и телефони:
https://www.az.government.bg/contacts/offices/

Стъпка 3: Получаване на регистрационен номер, регистрационна карта
След служебна проверка на данните получавате по телефона или на вашия адрес информация за регистрационния Ви номер и данни за контакт с трудовия Ви посредник. През периода на извънредно положение, комуникация се осъществява по телефон, електронна поща или чрез профил в ССЕВ при наличие на такъв.
ВАЖНО!!!
Моля, имайте предвид, че може да сте регистрирани само в една дирекция "Бюро по труда" по постоянен или настоящ адрес.
ВИЕ СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В БЮРОТО ПО ТРУДА, ЗА ДА ТЪРСИТЕ РАБОТА и да ползвате услугите на трудовите посредници за търсене и предлагане на подходящи работни места, съответстващи на вашите квалификация, образование, здравословно състояние.
Регистрираните като търсещи работа безработни лица ползват права и имат задължения, едно от които е да приемат предложената им подходяща работа и/или включване в обучение.
Повече информация за правата и задълженията, както и за услугите за регистрираните лица може да намерите на сайта на Агенцията по заетостта, Раздел „Търсещи работа” https://www.az.government.bg/bg/trl/

 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване са приложени.

Публикувай
1 коментар
Пепе

Пепе

18.04.2021 | 18:48

Защо, не е създаден ред за отписване от бюрото по труда? Записването е не нужно усложнено, а дерегистриране без да се налага да посещавам струпванията от хора в овехтелите сгради на и без това нефукциониращото трудово бюро няма!

Отговори
1 0

Анкета

За кой отбор ще стискате палци на Евро 2024?