Следвайте ни

РИОСВ: Няма съставени актове на вулканизатори

Регионалната инспекция по околната среда и водите също е ангажирана с проверките на работилниците за гуми.

От миналата година досега експерти на РИОСВ - Пловдив са извършили три проверки на физически и юридически лица, извършващи дейности по вулканизация на автомобилни гуми, като тези проверки са вследствие на получени сигнали на „зеления телефон“ на институцията. 

Проверяваните фирми са в Карлово и в Пловдив. Една от тези извънредни проверки е извършена съвместно с Пловдивския общински инспекторат. При проверките са дадени предписания да се преустанови разкомплектуването на излезли от употреба моторни превозни средства и да се изчисти прилежащият терен; да се изготвят и представят пред директора на РИОСВ - Пловдив работни листове по Приложение № 5 от Наредбата за класификация на отпадъците.

Предписанията са изпълнени. За разглеждания период няма съставени актове за установяване на административни нарушения, респективно - наложени санкции. 

Ангелина Димитрова

Редактор

Ангелина Димитрова е завършила Българска филология, има магистратура по Публична администрация и специализация по Журналистика. Била е съдебен репортер и редактор в "24 часа“.   Още

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?