4232

Разходите за труд най-високи в сектора „Хотелиерство и ресторантьорство“

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 15.8% през първото тримесечие на 2024 г. спрямо същия период на 2023 г.  В индустрията увеличението е с 13.9%, в услугите - с 16.3%, а в строителството - с 19.3%. Това сочат предварителните данни на НСИ. 

Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Други дейности“ - с 20.8%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 20.6%, и „Строителство“ - с 19.3%.  

Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 15.8%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 15.9%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 22.1% за „Други дейности“ до 10.9% за „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?