46

Приходите на общинските лечебни заведения нараснаха с 45%, разходите - с над 50%

За периода 2018-2021 г.

Търговските дружества в Пловдив с общинско участие са 17, като почти всички са лечебни заведения. В две дружества Общината има миноритарно участие. Общите им приходи и разходи през периода 2018-2021 г. постоянно нарастват, като финансовият резултат на дружествата е положителен през всички 4 години от изследвания период, независимо че има отделни дружества на загуба. Разходите за персонал достигат до 45 млн. лв. за 2021 г., а активите на дружествата надхвърлят 63 млн. лева, показват данни на Националния статистически институт, анализирани от ИПИ. 

В 14 от 17 дружества Общината притежава 100% от капитала, в едно - 85,47%, и в две - под 25%. По отношение на правната форма 14 от тези компании са еднолични дружества с ограничена отговорност, а три - акционерни дружества. С изключение на „Свободна зона-Пловдив“ ЕООД останалите дружества, в които Общината притежава над 50% от капитала, функционират в сектор „Здравеопазване“ - 4 лечебни заведения за болнична помощ и 11 диагностично-консултативни или медицински центъра.

Общите приходи и разходи на дружествата нарастват през периода 2018-2021 - приходите се увеличават с 44,9%, а разходите - с 50,1%. Най-голямото пловдивско дружество според размера на приходите е Комплексният онкологичен център с приходи над 74 млн. лв. през 2021 г., следван от МБАЛ „Св. Панталеймон“ и Центъра за психично здраве-Пловдив. Най-малкото дружество пък е Медицинският център за рехабилитация и спортна медицина-1 - Пловдив, чиито приходи през 2021 г. са малко над 500 хил. лв. То е и единственото, в което както приходите, така и разходите намаляват през всяка от разглежданите години.

Пловдивските търговски дружества като цяло реализират печалби през разглеждания период. Сумарната им нетна печалба достига 2,3 млн. лв. през 2020 г. - първата година на ковид пандемията, която внесе сериозни промени в работата на лечебните заведения и повиши значително както разходите, така и приходите им. И тук най-големите болници са онези, които реализират най-големи печалби. По отношение на сумата на загубите цифрите сочат, че тя е в относително малък размер и се движи между 18 и 550 хил. лв. през всяка година от периода. 

Разходите за персонал нарастват от 28,4 до 41,1 млн. лв. за периода 2018-2021 г. Причината е увеличените възнаграждения на служителите в здравния сектор след началото на ковид пандемията. Средният разход за труд на един нает през 2021 г. достига 2328 лв. месечно.

Общите активи на търговските дружества на община Пловдив нарастват с 10 млн. лв. за 4 години, достигайки 63,6 млн. лв. през 2021 г. Единствено КОЦ-Пловдив притежава над половината активи на всички предприятия на общината. Това са основно сгради и земя на територията на общината. Негативен сигнал са просрочените задължения на МБАЛ „Св. Мина“, които достигат над 27,4 млн. лв. за 2021 г., въпреки намалението им от 45 млн. лв. в края на 2020 г.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Как оценявате възнагражденията от близо 3000 лева, които ще получават общинските съветници в Пловдив?