44

Половината хотелиери са вдигнали цените през миналата година

Над 60 на сто от анкетираните посочват, че през 2023 г. са реализирали ръст в заетостта

Родните хотели все повече разчитат на българските туристи. По-високите лихви обаче ще се окажат пречка за появата на нови места за настаняване през тази година.

Според данните от национално допитване, проведено от Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE), хотелската индустрия през 2023 година показа забележително устойчиво възстановяване след първата година без ограничения за работа. Анализът цели да разкрие текущото състояние на сектора и очакванията за новата година.  

Според близо половината от респондентите (44 на сто)

условията за бизнес са без промяна

спрямо началото на миналата година. Една трета от хотелиерите смятат, че условията са се подобрили, а 20 на сто са на мнение, че е налице влошаване. На въпрос, свързан със заетостта на хотелите, над 60 на сто от анкетираните посочват, че през миналата година са реализирали ръст. Не толкова позитивният нюанс на тази новина е, че при повече от половината от реализиралите ръст хотели той е по-нисък от 10 на сто, коментират авторите на допитването.  

Според очакванията от началото на миналата година около половината от хотелиерите са повишили цените на нощувките с до 10 на сто, а при една трета от тях повишението е било между 10 и 20 на сто. При 10 на сто от хотелите цените са се запазили без промяна. Приходите от нощувки до голяма степен следват повишението на цените и за 70 на сто от хотелите се наблюдава ръст в диапазона до 20 на сто.

Очакванията за тази година са, ако има повишение на цените, то да бъде в рамките на до 10 на сто (60%), като една пета от респондентите дори не предвиждат такова. Две трети от респондентите очакват да реализират през настоящата година до 20 на сто ръст на приходите. По-песимистични нагласи имат около една пета от участниците, като сред тях преобладава групата, която не очаква промяна спрямо миналата година - 16 на сто от общия брой респонденти.

За сектора пък водещо

предизвикателство и през тази година продължава да бъде недостигът на персонал,

като това се оказва проблем за 38 на сто от хотелите в страната. Следват невъзможността за дългосрочно планиране на бизнеса (25 на сто), ръстът на цените на стоки и услуги (17 на сто), спадът на туристите от традиционни пазари (13 на сто) и други.

В коментари към този въпрос, хотелиери насочват вниманието към инвестиционното кредитиране, понеже за строителството на повечето хотели се използват кредити. Лихвата по тези кредити обикновено се индексира през "Юрибор", което води до това, че цената на ресурса в момента е двойно по-висока от тази, при която той е бил договарян - един съществен фактор, който спъва хотелския бизнес в страната, коментират авторите на допитването.

Попитани как според тях може да бъде решен проблемът с недостига на персонал, хотелиерите са разделени на три почти напълно еднакви групи - първата смята, че заплатите трябва да продължат да бъдат повишавани, така че да станат конкурентни на други сектори; втората група е на мнение, че трябва по-сериозно да се работи със студенти и ученици от горните класове, а третата вижда решение във вноса на персонал от чужбина.

Любопитна тенденция през тази година е ръстът от над 6 на сто на хотелиерите, които декларират, че

разчитат основно на български туристи

в своята дейност - от 35 на сто през миналата година, на над 41 на сто през настоящата. По отношение на чуждите пазари няма особено разместване, като в челото на класацията отново са румънските туристи (62 на сто), следвани от англичани (30 на сто) и германци (28 на сто), след тях са поляци (23 на сто), македонци и израелци - с по 15 на сто, чехи (13 на сто) и други.   

Добър индикатор за бизнес нагласите в бранша е готовността за инвестиции за подобряване на базата, както и в нови проекти. В тази връзка половината от участващите в допитването хотелиери през тази година предвиждат инвестиция в ремонт и модернизация, докато 22 на сто планират инвестиция в нов хотел или разширяване на съществуващ - с 5 на сто повече в сравнение с миналата година. 

В националното допитване на BAHE се включиха хотелиери, които управляват леглова база от над 17 хил. стаи, разпределена в места за настаняване, всяко от които с над 15 стаи (за да се изключат къщите за гости и "Еърбиенби" апартаментите) и категория две, три, четири или пет звезди.

Тази леглова база е разпределена основно в морски (36 на сто), следвани от градски (22 на сто), СПА (17 на сто) и планински (14 на сто) хотели. Малко над 80 на сто от местата за настаняване, чиито собственици и мениджъри са попълнили анкетата, са с капацитет до 200 стаи и категория три или четири звезди. 17 на сто от хотелите са с пет звезди, а близо една пета са с капацитет от над 200 стаи.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Как оценявате възнагражденията от близо 3000 лева, които ще получават общинските съветници в Пловдив?