Следвайте ни

Пловдив твърдо държи шесто място по заплати в страната

viber icon

Пловдивска област продължава да заема шесто място сред 28-те области в страната по размер на средната месечна работна заплата, въпреки че има ръст в края на миналата година, отчитат от Териториално статистическо бюро Юг. През четвъртото тримесечие на 2020 г. с най-висока заплата традиционно е област София (столица) - 1959 лв., а с най-ниска - 948 лв. е област Благоевград. Преди нас са също Стара Загора, Варна, София област и Враца. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1437 лв. - със 190 лв. или 15.2% по-висока от тази за област Пловдив. 

Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за октомври 2020 г. е 1250 лв., за ноември – 1231 лв. и за декември – 1259 лева. През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо третото тримесечие на 2020 г. с 3.2%, като достига 1247 лева. Икономическите дейности в региона, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна заплата, са „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 12.6%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 12.1% и „Образование“ - с 11.5%. Най-голямо намаление на заплатата е регистрирано в дейностите „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 14.7 %, „Култура, спорт и развлечения“ - с 8.3% и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 3.3%.

От статистиката отчитат още, че в края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1.8% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите е регистрирано в икономическата дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 21.9 %. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ - с 15.3%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 8.4% и „Държавно управление“- с 6.1%.

Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 8.8%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 5.6% и „Операции с недвижими имоти“ - с 3.7%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в секторите: „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 4.2%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 2.4%, и „Образование“ - с 2.3%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял в дейностите „Преработваща промишленост“ - 31.9%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 16.4% и „Транспорт, складиране и пощи“ - 7.5%.

Мария Петрова

Мария Петрова

Журналист - екип "Бизнес"

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай