Следвайте ни

Пловдив сред финансовите отличници в страната

За година сме стопили многократно задълженията по бюджета. За периода декември 2018-юни 2019 г., просрочените задължения на областта са 528 195 лв.

Община Пловдив е сред отличниците в страната по финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност. Това сочи комплексен анализ на Министерство на финансите за второто тримесечие на 2019 г. В него са отчетени също просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи на общините за посочения период. Общините Столична, Пловдив, Бургас, Сливен, Русе и Стара Загора към края на второто тримесечие на 2019 г. формират най-голям излишък по бюджета си. Най-голямо намаление в размера на задълженията за разходи по бюджетите си спрямо края на 2018 г. отчитат от Столична община, Пловдив, Перник, Добрич и Тунджа. Общините Септември, Хасково, Видин, Смолян и Созопол са с най-голямо намаление на поетите ангажименти за разходи спрямо края на предходната година.

 


За периода декември 2018-юни 2019 г. просрочените задължения по бюджета на област Пловдив са в размер на 528 195 лв. За сравнение за година назад: юни 2018-юни 2019 г., те са били  4 118 677 лв. С най-негативни тенденции по показателите за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност за второто тримесечие на 2019 г. са общините Костенец, Чирпан, Рудозем, Борован, Доспат, Тутракан, Антон, Кричим, Мездра, Рила и Минерални бани. Като цяло просрочените задължения на общините към 30.06.2019 г. са в размер на 132,1 млн. лв., в т. ч. по бюджета на общините 123,9 млн. лв.

 


Просрочените задължения по бюджетите на общините са формирани от 131 населени места, което е 49,4% от общия брой общини. Иначе 134 са общините, които завършват второто тримесечие на 2019 г. без просрочени задължения в бюджета. Задълженията за разходи са в размер на 68,6 млн. лв., като при 10 от общините делът им спрямо планираните годишни бюджетни разходи превишава 15 на сто.

 


Задълженията на общините с финансови затруднения са се увеличили спрямо същия период на миналата година с 5 млн. лв.  В сметките за средства от Европейския съюз и в други сметки и дейности просрочените задължения са 8,3 млн. лв., или 6,3% от общия размер на просрочените задължения на общините. По този параграф детайли по региони не са посочени.

Мария Петрова

Ръководител екип „бизнес“

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?