1939

Пловдив с нисък ръст на безработица, но с високо ниво на бедност

Изоставаме в усвояването на европейски средства и предлагане на е-услуги

Икономическата активност в област Пловдив намалява през 2021 г. и остава под средното ниво с коефициент от 68,5% (при 72% в страната). Спадът в активността на пазара на труда е съпроводен от свиване на заетостта и ръст на безработицата. Коефициентът на заетост се понижава значително за втора поредна година и за първи път през 2021 г. е по-нисък от средния със стойност 66,3% (при 68,1% в страната). Ръстът на безработицата обаче е сравнително нисък и коефициентът остава по-нисък от средния - 3,3% в областта при 5,3% в страната. Данните са от проучване на ИПИ относно регионалните показатели за развитие за 2020 и 2021 г., оповестени преди дни. 

ИНВЕСТИЦИИ И ИКОНОМИКА

Броят на нефинансовите предприятия в област Пловдив леко изостава от средния за страната и през 2020 г. с 59 нефинансови предприятия на хиляда души от населението (при 60 на хиляда души в страната). Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи на човек от населението се свиват значително през 2020 г. (със 17%) и чувствително изостават от средните - 2,6 хил. лв. в областта при 3,3 хил. лв. в страната. Намаление има и при стойността на произведената продукция, но то е идентично с намалението в страната и по този показател област Пловдив е близо за средното ниво - 27,2 хил. лв. на човек в областта и в страната.  Същевременно преките чуждестранни инвестиции отбелязват ръст и достигат 3 хил. евро на човек (при 3,9 хил. евро на човек в страната). Област Пловдив изостава и при усвояването на европейски средства. Към 30 юни 2022 г. стойността на изплатените суми на бенефициенти по оперативните програми е 1876 лв. на човек от населението. В рамките на областта най-много средства усвояват общините Хисаря и Кричим.

ДОХОДИ И СТАНДАРТ НА ЖИВОТ

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Пловдив продължава да нараства с темп, подобен на средния за страната. През 2020 г. той достига 14,6 хил. лв., но губи две места в класацията (след този на Габрово и Враца) и вече е седмият най-висок в страната. Заплатите и доходите в областта също се повишават. През 2020 г. средната брутна годишна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение достига 14,2 хил. лв. (при 16,7 хил. лв. в страната). Нивото на бедност в областта остава по-високо от средното за страната. Делът на населението, живеещо с материални лишения, е 24,3% (при 19,4% в страната), а на населението, живеещо под националната линия на бедност - 26,8% (при 22,1% в страната) през 2021 година.

МЕСТНИ ДАНЪЦИ

Както при повечето сравнително развити икономически области, нивото на местното данъчно облагане в област Пловдив е относително високо и през 2022 година. Значителна е разликата при ставката върху таксиметровия превоз. Усредненото й ниво в общините от областта е 535 лв. годишно при 478 лв. в страната. По-високи са и местните данъци върху недвижимите нежилищни имоти на юридически лица - 2,11% в областта спрямо 2,06% в страната. В рамките на областта най-ниски са средните данъчни ставки в общините Калояново и "Марица", а най-високи - в общините Пловдив и Карлово. Иначе самооценките на местните администрации за развитието на електронното правителство и предоставянето на административни услуги на „едно гише“ през 2022 г. са под средните за страната.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Ще успее ли новият парламент да излъчи правителство?