Следвайте ни

Печатница "Тафпринт" ООД гр. Пловдив внедри пилотна за България производствена иновация

viber icon

На 25.10.2019 г. от 13:00 ч. в гр. Пловдив, ул. "Недялка Шилева" № 16  се проведе заключително информационно събитие (работна среща) за мултиплициране  на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0089-C01 относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0089-C01/27.11.2018 г. между МИ и "Тафпринт" ООД по проект: „Повишаване на ресурсната ефективност в "Тафпринт" ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.

С реализацията на настоящия проект, компанията е придобила Листова печатна машина - 1 бр., с което е внедрила в производствената си практика иновативен за България производствен „Процес по офсетов печат с оптимизирано придвижване на печатната медия, високоефективно намастиляване и без приложение на сушене с талк за дебели картони“.

Иновативността на производствения процес се състои във възможност за: автоматична настройка и подаване на въздух в процеса на придвижване на печатната медия между мастилните секции на използваната печатна машина, с минимизирано приложение на воден баланс, които от своя страна ще позволяват намастиляване, гарантирано от полагането на цветовете с точност, без да е необходимо използването на ръчно цветоопределяне и отпадането на приложение на сушене с талк за дебели картони, ще позволят постигане на качествен отпечатък и много ниските скорости на процеса на печат, дори при дебели картони, което ще повиши производителността на печатницата и ще доведе до разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на компанията.

Чрез въвеждане на иновативния за България производствен процес "Тафпринт" ООД ще повиши ресурсната ефективност и ефикасност в производствената си дейност, ще намали себестойността на произвежданата продукция и  ще постигне силен демонстрационен ефект, което се очаква да доведе до мултиплициране на положителните резултати, чрез внедряване на иновативния процес и в други печатници у нас.

Оборудването е закупено със средства по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 2 491 816,00 лв., от които 1 495 489,60 лв. безвъзмездна финансова помощ (60.02 %) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (1 271 166,16 лв. европейско и  224 323,44 лв. национално съфинансиране.) и 996 326.40 лв. собствено съфинансиране.

Във връзка с изпълнение на Дейност: публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта (ще се извърши чрез публикации на резултатите от проекта в традиционни и дигитални медии и по-конкретно публикуване на  прессъобщение за мултиплициране на резултатите от проекта).

Коментари

Публикувай

Коментари (0)

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?