4232

От Инспекцията по труда съветват: Сезоннитe работници да търсят правата си

Хората, които търсят и ще извършват сезонна работа през лятото, да бъдат внимателни за своите трудови и осигурителни права. За да бъдат гарантирани в най-пълна степен, трябва да декларират труда си. За това предупреждават от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (ИА ГИТ). 

Преди да започнат работа, наетите трябва да получат задължително три документа – екземпляр от трудовия си договор с договорени писмено в него условията на труд, при които реално ще се работи, копие от уведомлението за регистрацията му в Националната агенция за приходите (НАП) и длъжностна характеристика. 

С персонален идентификационен код (ПИК) на НАП всеки може да провери дали договорът му наистина е регистриран, заплащат ли се осигурителни вноски върху реалния му доход и други данни, свързани с декларирането на труда. Ако трудовият договор не е регистриран в НАП, има риск работодателят да не декларира осигурителния стаж и да не внася осигурителните вноски върху възнагражденията, от което работещите губят осигурителни права.

Ако работещите се съгласят да полагат труд без договор, те от една страна, губят осигурителен стаж и осигурителен доход, които са в основата на правото на обезщетения и пенсия. От друга, не биха могли да претендират за положен труд и дължимо възнаграждение, тъй като биха били възпрепятствани да представят доказателства, че реално са работили.

Работещите не трябва да се съгласяват да работят и при договорен непълен работен ден, ако полагат труд по 8 и повече часа срещу обещанието, че ще получат нерегламентирано по-голямо възнаграждение, тъй като в тези случаи те отново губят осигурителен стаж, уточняват от ГИТ. Възпрепятствани са да представят и доказателства за реално положения труд, за да могат да претендират за правата си пред контролните органи или по съдебен ред.

При нарушени трудови права сигнали към Агенцията могат да се подават на място във всяка регионална дирекция, по пощата, с куриер, през специалната форма за подаване на сигнали на сайта на Агенцията, чрез  Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление https://edelivery.egov.bg/.

Анкета

За кой отбор ще стискате палци на Евро 2024?