71

От 1 януари 2025 г.: Всички занаятчийски и промишлени продукти с географска защита

Всички занаятчийски и промишлени продукти ще бъдат защитени с географски указания от 1 януари 2025 г. Тогава влиза в сила Регламент (ЕС) 2023/2411 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на географските указания на тези изделия, съобщиха от Патентното ведомство. 

Новият регламент решава въпроса с липсата на законодателство в част от страните членки и наличието на различаващи се законодателни нормативи за закрила на географските означения (ГО) за занаятчийски и индустриални продукти при останалите. Той допълва вече съществуващата система за закрила на географските означения на ниво ЕС, следвайки вече установения подход при закрилата им за селскостопански продукти, храни с традиционно специфичен характер и традиционни наименования за вина, който се прилага успешно в България.

Регламентът предвижда двустепенна система на производството по регистрация – национално и ниво Европейски съюз (ЕС), като дефинира ролите на отговорните органи, които ще поемат регистрацията и последващите вписвания на географските означения (ГО) – на национално ниво и на европейско ниво от Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС). Определя и ролята на Европейската комисия (ЕК), която ще има право да поеме случаи от значение за цялостната търговска политика на ЕС.

Националната фаза предвижда отговорен орган, който следва да приема заявките, да проверява формалните изисквания, да организира производство по опозиция, след което да насочва заявката към СЕСИС. Това предполага, че Законът за марките и географските означения (ЗМГО) ще претърпи промени, които ще отразят новите процедури.

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?