Следвайте ни

Община Харманли изпълнява проект SMiLe

viber icon

Община Харманли изпълнява проект „Укрепване на първичната медицинска помощ в изолирани и непривилегировани трансгранични райони“ с акроним SMiLe. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Интеррег V-A “Гърция-България 2014-2020”. Проектът е с продължителност 24 месеца и общ бюджет в размер на 1 327 661,62 евро.
Проектът се изпълнява в партньорство от пет организации: Четвърти здравен район на Македония и Тракия (Водещ партньор), Солунски университет „Аристотел“, Катедра по медицина (Партньор 2), Многопрофилна болница за активно лечение „Ардино“(Партньор 3), Община Харманли (Партньор 4) и Национален център за спешна помощ, Гърция (Партньор 5).
Общата цел на проекта SMiLe е да подобри услугите по първична медицинска помощ, предоставяни на гражданите в изолирани и непривилегировани трансгранични райони.
Основните дейности на проекта са:
- Доставяне на медицинско оборудване и модернизиране на медицинските услуги в 6 центъра за първична медицинска помощ (центрове за медицинска помощ в Паранести, Неврокоп, Ехинос, Ставруполи-Ксанти, Ясмос и Суфли) и 3 болници (Дидимотика, Ардино и Харманли);
- Подобряване на системите за управление на линейки в района на Драма за подобряване на времето за реагиране при извънредни ситуации;
- Създаване и привеждане в действие на съвременен Център за обучение на практикуващи специалисти в първичната здравна помощ в Катедра по медицина на Солунския университет „Аристотел“;
- Разработване на набор от проучвания, насочени към приобщаващата достъпност на здравните грижи в здравните центрове и болниците в рамките на областите на интервенция;
- Разработване на ИТ платформа за оценка на първичните здравни услуги - www.smile-interreg.eu/.
Подробна информация за проекта SMiLe може да намерите на официалната интернет страница на  проекта на адрес www.smile-interreg.eu/.
В рамките на проекта община Харманли организира няколко събития на 27 и 28 юни 2019 г. В Конферентната зала на „Културен център“ - гр. Харманли ще се проведе пресконференция, която ще започне в 9 часа на 27 юни (четвъртък). Медицински специалисти и други заинтересовани лица ще участват в двудневни обучения на тема „Достъпност до първична медицинска помощ“ на 27 и 28 юни. Основни лектори ще бъдат гръцки специалисти в областта. Програмата ще приключи с Информационен ден на тема „Първична медицинска помощ-достъпна за всички“, който започва от 9 часа на 28 юни в конферентната зала на „Културен център“ - гр. Харманли.


Тази публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е изцяло отговорност на Община Харманли, България и по никакъв начин не може да се счита, че отразява възгледите на Европейския съюз, страните-участнички, Управляващия орган и Съвместния секретариат на Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция -България 2014-2020 ”.

Още от категорията

Виж всички

Коментари

Публикувай

Коментари (0)

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?