Следвайте ни

Некоректни играчи манипулират свободния пазар на електроенергия

viber icon

Група участници на свободния пазар на електрическа енергия по недопустим начин нарушават принципите на свободно договаряне и конкуренция, залегнали в българското законодателство. За това алармират в писмо до медиите и до Комисията за защита на конкуренцията от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. То е подписано съответно от председателите Васил Велев, Радосвет Радев, Цветан Симеонов и Кирил Домусчиев.

Според тях съществена част от електрическата енергия, произвеждана от мощности частна собственост на територията на страната, е под прекия или косвен контрол на субекти, които са свързани лица по смисъла на Търговския закон.  В писмото са визирани следните дружества: Топлофикациите в Бургас, Перник, Плевен, Русе, Враца, Сливен, Габрово, Велико Търново, Брикел ЕАД, ТЕЦ - Бобов дол ЕАД и ТЕЦ Марица 3 АД.

Общата инсталирана мощност от тях е 2362, 94 MW.


Ето част от съдържанието на сигнала: Електрическата енергия, произведена от гореизброените дружества, се продава на свободния пазар на електроенергия от дружеството търговец „Гранд Енерджи дистрибюшън“, свързано със субектите -  производители. Следва да изтъкнем и факта, че търговецът „Гранд Енерджи дистрибюшън“ по силата на договор представлява „Топлофикация София“ ЕАД при продажба на електрическата енергия, произведена от когенерацията на дружеството с обем 186 МW.

Наличието на свързаност между собствениците на  производствени мощности и субекта - търговец на свободния пазар, представлява концентрация, която обективно създава условия за манипулиране на пазара. Налице са и условия за

изкуствено създаване на дефицит на електрическа енергия

чрез ограничаване на собственото производство и едновременно с това изкупуване чрез свързани търговци на цялото предлагано от държавните дружества - производители, количество електроенергия на борсата.  Отделно от това под контрола на собствениците на производствените мощности е и застрахователно дружество. То издава застрахователни полици като форма на гаранционно обезпечение при закупуване на електрическа енергия преимуществено на групата търговци, свързани с производителя, което пряко създава конкурентно предимство. Това обстоятелство подсказва, че е възможно и закупената енергия да не бъде платена и подсилва непазарното предимство. От изложените обстоятелства може да се направи обосновано предположение за наличие на недопустима концентрация по смисъла на Закона за защита на конкуренцията. От друга страна - пазарното поведение на гореизброените участници на пазара на електрическа енергия създава

съмнения за наличие на картелно споразумение

в следната насока: „Гранд Енерджи дистрибюшън“, Юропиън трейд оф енерджи“, „Сага комодитис“, „ТМ Технолоджи“, „Енерджи инвест юръп“ -  всичките, свързани със субектите - собственици на производствените мощности, са участвали в проведени тръжни сесии на Българска независима енергийна борса през периода от ноември 2018 г. до януари 2019 г., при които са търгувани предлагани от АЕЦ “Козлодуй“ количества електроенергия в размер на около 500 МW. Всеки от изброените търговци е закупил на база на двустранен договор електрическа енергия от предложената от АЕЦ “Козлодуй“, като формално по всеки от договорите е спазено ограничението в тръжната документация за закупуване на количества до 10 МВтч, съответно 20 МВтч от един купувач.

На практика цялото количество електрическа енергия, предложено по време на споменатите борсови сесии, е закупено от цитираните дружества. Проявява се ясна тенденция съществена част от електроенергията, предлагана на свободния пазар, да се закупува от изброените дружества

при елиминиране на останалите търговци.

Преразпределените между тези търговци количества електроенергия се продава на клиентите им  - частни субекти и публични възложители, при условия и цени, които заобикалят пазарния борсов механизъм .

Изложените факти дават ясни индикации за манипулиране на свободния пазар на електроенергия и прилагане от определени субекти на непазарни търговски практики. Описаният модел на поведение на гореизброените дружества нарушава  функционирането на либерализирания пазар на електроенергия. По този начин се създават условия за постоянен дефицит на електрическа енергия и непазарно формиране на цената <210>. Този процес пряко и негативно рефлектира върху функционирането на цялата българска икономика.


От бизнеса настояват КЗК да образува производство по реда на Закона за защита на конкуренцията и да провери гореизложените факти и обстоятелства, с оглед установяване налице ли е законова хипотеза на недопустима концентрация и/или картелно споразумение между изброените в жалбата субекти - участници на свободния пазар на електрическа енергия.

Мария Петрова

Мария Петрова

Журналист - екип "Бизнес"

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Остана ли ви отпуск за ваканция през лятото?