4232

Младежите до 29 г. най-редовно си плащат кредитите

Жените отново са по-стриктни от мъжете

Платежоспособността на потребителите с просрочени задължения в България e рекордно висока, а все повече от тях сключват доброволни споразумения за плащане и използват онлайн канали и платформи за погасяване и самообслужване. Това показват данните от проучването за "Добрият платец" на Агенцията за събиране на вземания (АСВ).

Проучването обхваща над половин милион задължения на потребителите в страната. Основната тенденция от анализа все пак е положителна - изминалата 2023 г. е с осезаемо подобрени нива на платежоспособност за българските домакинства с просрочия, според данните. Способността им да плащат непогасени задължения е на най-високо ниво от 2019 г., когато беше изготвен първият анализ за "Добрият платец".

Факторите за тази благоприятна тенденция са относително ниската безработица и висока заетост, ръстът на доходите, в това число заплати и пенсии, исторически ниските лихви по банковите заеми и дори отчетената през изминалите три години инфлация, която обезценява натрупаните в миналото дългове.  

Един от най-любопитните изводи в проучването е значително подобрената платежоспособност на младите потребители - тези до 29 години. В миналото тази група често е давана като пример за проблемна при планирането на личните финанси и навременните плащания, но към момента проучването показва, че през миналата година точно те са били най-дисциплинираните длъжници. При традиционно добре представящата се възрастова група в това отношение - тази над 60 години, има влошаване спрямо предходната година. По-възрастните обаче продължават да са по-коректни платци, отколкото хората на средна възраст, чиито разходи и финансови потребности поначало са по-високи.

Логично, колкото "по-млади" са задълженията,

толкова по-голям е шансът те да бъдат изплатени. 

Затова и просрочените до една година плащания се събират в много по-висока степен спрямо тези над една и повече години, е друг извод от изследването. Разликата в представянето става далеч по-чувствителна с нарастването на периода на просрочието.

Що се отнася за разделението между половете - жените пък остават по-добри платци от мъжете и през 2023 г. Това е дългогодишна тенденция, която може да се разглежда като константна, тъй като от 2019 г. насам данните са категорично в полза на дамите. Според размера на задълженията най-добра събираемост има при най-малките като сума - до 500 лв., както и при сравнително по-големите - между 5000 и 20 000 лв. Най-проблемни и често просрочвани пък са вземанията между 1000 и 5000 лева. 

Събирането на просрочени дългове в съдебна фаза остава по-резултатно, но добра платежоспособност се наблюдава и в извънсъдебна фаза, което е още един показател за активността на българските домакинства в обслужване на задълженията. В подкрепа на последното може да се добави и отчетеният в АСВ ръст на споразумения за доброволно плащане, които през 2023 г. се увеличават с 27.9% спрямо предходната. 

Според населеното място 

най-съвестни през 2023 г. са били жителите на Панагюрище, Димитровград и Габрово.

Година по-рано такива са и тези в Пазарджик и Смолян. Велико Търново показва най-устойчива тенденция в това отношение - хората в града и областта плащат редовно във всяка от изминалите две години. За изминалата година най-затруднени в погасяването на заеми се оказват жителите на Берковица и Самоков. Докато по традиция Пловдив остава в средата на класацията, заедно с другите по-големи градове - София, Варна и Бургас.

Друга ключова тенденция на пазара на несъбрани вземания в България е реализацията на все повече обезпечения по необслужвани заеми на цени, които са много близки до пазарните. Основна причина за това сближаване в цените е ръстът на инвестициите в имоти в България и покачването на стойността им през последните 5 години. Наблюдава се и засилено търсене, включително и на трудно ликвидни имоти, от крайни купувачи, които искат да инвестират свободни средства и да ги предпазят от инфлацията. Принос за това имат ръстът на доходите и ниските лихви по депозитите и заемите. 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване са приложени.

Публикувай
0 коментара

Анкета

Как оценявате служебния кабинет "Главчев"?