Следвайте ни

Минаваме само на електрически коли от 2035 г.

viber icon

Европейската комисия прие миналата седмица пакет от предложения, които да преобразят икономиката на Евросъюза за постигане на амбициите в областта на климата. Целта е политиките в енергетиката, земеползването, транспорта и данъчното облагане да са в синхрон с поставените цели за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г.

Засега най-голям отзвук предизвика намерението на ЕК  до 2035 г. напълно да премахне вредните емисии от автомобилите. Понеже електрическите коли са единствените, които удовлетворяват това изискване, то де факто те ще станат единствените на пазара за нови автомобили, а возилата на дизел и бензин ще престанат да се произвеждат. 

 През 2020 г. Европа наложи среден таван от 95 г въглероден двуокис на км на производителите на автомобили, който трябва да бъде намален с още 37,5% през 2030 г. В крайна сметка намалението трябва да достигне 65% през 2030 г. и 100% през 2035 г.

Малко преди представянето на пакета шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС планира да въведе абсолютна крайна дата, след която всички производители ще трябва да спрат да произвеждат автомобили с двигатели с вътрешно горене.

Като цяло предложеният пакет от мерки ще подкрепи необходимото ускорено намаляване на емисиите на парникови газове през следващото десетилетие

 Те съчетават: използване на търговията с емисии в нови отрасли и по-строго прилагане на съществуващата схема на ЕС за търговия с емисии, по-разширено използване на възобновяеми енергийни източници, по-висока енергийна ефективност, по-бързо внедряване на видове транспорт с ниски емисии заедно с инфраструктурата и горивата, които са им необходими, съобразяване на данъчните политики с целите на Европейския зелен пакт, мерки за предотвратяване на изместването на въглеродните емисии, както и инструменти за опазване и разрастване на нашите естествени въглеродни поглътители.

Схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ на ЕС) определя цена за емисиите на въглерод и ограничава ежегодните емисии от определени стопански отрасли. С нейна помощ успешно бяха намалени емисиите от производството на електроенергия и енергоемките отрасли с 42,8% през последните 16 години. Сега ЕК предлага да се намали още повече общият таван на емисиите и да нарасне годишният темп на намаляване на емисиите. Има също идея безплатните квоти за емисии от въздухоплаването постепенно да бъдат премахнати и да се извърши съгласуване със Схемата за компенсиране и намаляване на въглеродните емисии в международното въздухоплаване (CORSIA), като за първи път бъдат включени в СТЕ на ЕС и емисиите от корабоплаването. В отговор на забавеното намаляване на емисиите при автомобилния транспорт и сградния фонд се създава отделна нова схема за търговия с емисии за разпределението на горива за автомобилния транспорт и сградите.

Определят се и по-високи цели за намаляването на емисиите във всяка държава членка по отношение на сградите, автомобилния и вътрешния морски транспорт, селското стопанство, отпадъците и малките промишлени предприятия. Като се отчитат различните изходни позиции и капацитет на всяка държава членка, въпросните цели се основават на всеки отделен БВП на глава от населението с известни корекции, за да се вземе предвид ефективността на разходите.

В Регламента относно земеползването, горското стопанство и селското стопанство беше определена обща цел на ЕС за поглъщане на въглерод чрез естествени поглътители, която се равнява на 310 милиона тона емисии на CO2 до 2030 г. Националните цели ще изискват от държавите членки да положат усилия и да увеличат своите въглеродни поглътители, за да постигнат тази цел. ЕС трябва да се стреми в отраслите на земеползването, горското стопанство и селското стопанство да бъде постигната неутралност по отношение на климата до 2035 г., включително що се отнася до емисиите от селското стопанство, различни от CO2, като например емисиите от използването на торове и животновъдството.

Самолети и кораби минават на нисковъглеродни горива

Авиационното и морското гориво водят до сериозно замърсяване и за тях също се налагат специални мерки в допълнение към търговията с емисии. Регламентът за инфраструктурата за алтернативни горива изисква въздухоплавателните средства и корабите да имат достъп до чиста електроенергия в главните пристанища и летища. Инициативата ReFuelEU Aviation ще задължи доставчиците на горива да смесват все по-голям дял устойчиви авиационни горива в горивото за реактивни двигатели, зареждано на летищата в ЕС, включително синтетични нисковъглеродни горива, известни като горива на основата на електроенергия.

 

Повече приходи от екологични данъци

В преразгледаната Директива за данъчното облагане на енергийните продукти и електроенергията се предлага въпросното данъчно облагане да се съгласува с политиките на ЕС в областта на енергетиката и климата, като се насърчават чистите технологии и се премахват остарелите освобождавания и намалените ставки, които понастоящем насърчават използването на изкопаеми горива.

Новите правила имат за цел да намалят отрицателните последствия от конкуренцията в областта на данъчното облагане на енергията, като спомогнат за осигуряването на приходи за държавите членки от екологични данъци, които забавят по-слабо растежа, отколкото облагането на труда.

Въвежда се и нов механизъм за въглеродна корекция по границите, който ще определя цената на въглеродните емисии при внос на определен набор от продукти.

Предвижда се и нов социален фонд за климата, който да подпомага инвестициите на гражданите в енергийна ефективност, нови отоплителни и охлаждащи системи и по-екологична мобилност.

Мария Петрова

Мария Петрова

Журналист - екип "Бизнес"

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Коментари (1)

Петков

Петков

20.07.2021 | 14:42

Минаваме на електрички и всички ще сме ваксинирани джендъри. Какво по светло бъдеще може да си пожелаем под мъдрото управление на ЕС. Навремето и Партията ни обеща светло комунистическо бъдеще, ама не се състоя.

Отговори
2 0

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Какво ще се случи в България след изборите на 11 юли?