Следвайте ни

Лихвата по детските влогове стана кръгла нула

Въпреки нищожната доходност депозитите на граждани продължават да растат

Нулевите лихви не пожалиха и детските спестовни влогове. Една от банките в топ 3 официално обяви, че в края на лятото променя лихвената си политика и  започва да олихвява дългогодишните спестявания с лихва от 0,00%. Добрата новина в случая, че този тип банкови продукти нямат други такси, така че скътаните пари ще се обезценят само с процента на инфлацията. Кръгла нула е лихвата при детските влогове на Банка ДСК, независимо в каква валута се спестява. Една идея по-изгодно излиза детската спестовна сметка ДСК Бъдеще, където лихвата зависи от възрастта на титуляря, но при всички случаи е нищожна. Парите носят доходност от 0.03% годишно, ако детето не е навършило 3 години, 0.02% до 8-годишнината му, а след 13-ата година въобще не се олихвяват. Тенденцията е ясна и вероятно скоро ще бъде копирана и от другите търговски банки. В момента влог на името на дете може да се олихвява с нива между 0.6% в БАКБ, 0.5% в Пощенска, 0.4% в ПИБ и 0.16% в Алианц банк. 

Обикновено детските спестовни влогове се откриват от родители или баби и дядовци в полза на малчуган и по стар социалистически обичай там се трупат пари я за следване, я за абитуриентски бал. Право да се разпорежда със сумите титулярят получава едва след като навърши пълнолетие.

Банките обявяват промените в лихвите и таксите на сайта си и дават двумесечен срок на клиентите си или да ги приемат, или да се откажат от договора, без да дължат неустойки за това. Правилата са заложени в чл. 62, ал.1 от Закона за платежните услуги и платежните системи. Ако банката не е уведомена писмено, че клиентът се отказва, се счита автоматично, че е приел промените.

Лихвата и по разплащателна сметка в много банки вече е 0%, а такива имат почти всички българи. Нулевата лихва обаче не е чувствителна промяна, защото от години олихвяването по този масов продукт е малко над 0. Нищожна доходност носят и стандартните депозити в лева - за една година между 0.5 и 1 процент. 

= Парадоксът продължава = 

Парадоксално, но ниските проценти не спират българите да държат парите си в банки. Спестяванията на физически лица достигат до 52 милиарда лева, което е увеличение с 9 на сто спрямо 2018 г. Причината, както е ясно, не е доходността, а по-скоро сигурността на парите. Последната справка на БНБ сочи, че намалява броят на малките депозити, но се увеличат тези от над 20 000 лева.

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?