46

Кариера в "Монди Стамболийски": Летящ старт и много професионални възможности в международна компания

Райчо Захариев се присъединява към екипа на „Монди Стамболийски“ преди 10 години. В момента заема длъжността "Старши инженер процеси и технологии и ръководител Пречиствателна станция". Има магистърска степен по ​полимерно инженерство и целулоза, хартия и опаковки от Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София.

Моята професия

Производството на целулоза и хартия е разрастваща се и динамична индустрия. „Монди Стамболийски“ оперира с високотехнологично оборудване -автоматизирани и интелигентни системи, и произвежда продукта си по начин, отговорен за опазване на околната среда. Индустрията предоставя редица възможности за професионално развитие на много инженерни специалности в областта на химията, машинното и електроинженерството, както и  в областта на топлотехника и топлоенергетика.

Основната роля на инженер процеси и технологии е да подпомага производствените цехове по технологична част, да разработва и прилага работни системи и най-добри практики за подобряване на безопасността, качеството, производителността и намаляването на разходите, да извършва инженерна работа по проекти за подобряване на процесите, да планира и провежда изпитвания, включващи нови химикали, химически процеси или оборудване. 

Моето образование

Винаги съм харесвал математиката, физиката и химията. Завърших математическа гимназия с профил химия, което всъщност ме мотивира да продължа по-нататъшното си академично развитие в областта на инженерството. Реших да продължа с магистърска степен по ​полимерно инженерство, а по-късно и по целулоза, хартия и опаковки, за да натрупам специфични инженерни познания и умения, като например аналитично мислене и умения за решаване на проблеми, които да мога да прилагам в моята област на интерес и страст.

Моят професионален път дотук

Започнах кариерата си в отдел "Качествен контрол". Това беше добър старт, който допринесе много за изграждането на добро разбиране на значението на качеството за всички видове производствени параметри. 

Присъединих се към Mondi като младши инженер-химик след съответния обучителен период. Сложността на взаимовръзките и зависимостите между различните технологични единици в производството на целулоза и хартия е това, което ме мотивира да се насоча към дългосрочна кариера в индустрията. През годините, прекарани в Mondi, имах възможността да усвоя различни по сложност процеси и да поема отговорности, които допринесоха за изграждането на значителни практически знания в областта на производството на целулоза и хартия. 

Като част от компания, която е лидер в бранша в световен мащаб, Монди Стамболийски предлага възможности за кариера не само в страната, но и в чужбина. Щастлив съм, че имах възможността да бъда част от екипа на огромен проект, свързан с модернизация и изграждане на инфраструктура в завода на Mondi в Чехия. Проектният екип се състоеше от около 152 експерти от 11 различни националности. Проектът включваше инсталиране на енергийно ефективен содорегенерационен котел,  възстановяване на линиите за влакна и увеличаване на капацитета на съществуващите хартиени машини. Това беше предизвикателно и ползотворно преживяване за мен.

Умения, необходими, за да си успешен инженер-химик

Добрите знания в областта на математиката и физическите науки са важни, както и задълбочените познания в някои области, свързани с инженерството, като топлообмен, термодинамика, динамика на флуидите, проектиране и контрол на процесите и електроника, за да се разбере цялостната връзка между различните процеси. Необходими са междуличностни умения и работа в екип, тъй като взаимодействието с други хора, които са част от екипа, е от решаващо значение за успеха на инженера. 

Още вдъхновяващи истории и възможности - на  www.mondijobs.bg 

Анкета

Кои партии и коалиции може да сформират правителство след вота на 2 април?