4232

Какво се крие зад цифрите в Бюджет 2024?

Министерският съвет одобри проектобюджета на държавата в петък. „Бюджетите не са просто таблици с числа. От тях зависят заплатите, строежът, поддръжката и ремонтите на пътища, училища и болници. От тях зависи развитието на регионите, буквално съдбата на всеки един гражданин на България“, каза премиерът акад. Денков

Той очаква парламентът да одобри бюджета, въпреки досегашните крамоли между партиите, за да може той да влезе в сила от 1 януари 2024 г. Какво ни чака догодина? 

Данъчните облекчения за деца остават

Драстични промени няма. През периода 2024-2026 г. данъчната политика ще е ориентирана към запазване на основните приоритети, свързани с подобряване на събираемостта на приходите, предотвратяване на възможностите за укриване и невнасяне на данъци и осигуровки и намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите.

Запазва се действащото данъчно облекчение за предоставяне на ваучери на наетите лица с необлагаем данък с размер до 200 лв. месечно, като се предвижда общата годишна квота за предоставяне на ваучери за храна да се запази на 1,4 млрд. лв.

От 1 януари 2024 г. се въвеждат електронни ваучери за храна с цел намаляване на административната тежест чрез дигитализация и осигуряване на по-конкурентна среда за всички лица, участващи в схемата за данъчното облекчение - оператори на ваучери за храна, работодатели, наети лица и други. Предвиден е шестмесечен преходен период, през който да функционират както ваучерите за храна на хартиен носител, така и електронните ваучери за храна, като окончателното преминаване само към електронни ваучери ще е от 1 юли 2024 г.

Продължава прилагането на по-високия размер на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, като се запазва и възможността за авансово ползване на преференцията.

Предвижда се удължаване на прилагането на нулева ставка на ДДС за доставките на хляб и брашно до средата на 2024 г. и на намалената данъчна ставка на ДДС от 9% за ресторантьорски и кетъринг услуги до края на 2024 г.

В законопроекта за държавния бюджет е определен 100% дивидент за държавата от държавните дружества и предприятия за 2024 г. 

Осигуровките на богатите

Правителството предвижда увеличаване на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица за 2024 г. от 3400 лв. на 3750 лв. През 2025 г. и 2026 г. е предвидено максималният осигурителен доход да се увеличи съответно до 4130 лв. и до 4430 лв..

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава от 1 януари 2024 г. от 780 лв. на 933 лв., а от 1 януари на съответната година за периода 2025-2026 г. - до нивото на минималната работна заплата. Тя ще се определя по нов начин. Минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 1 януари 2024 г. нараства от 780 лв. на 933 лв., а от 1 януари на съответната година за периода 2025-2026 г. - до нивото на минималната работна заплата

Справедливи заплати

В бюджета за 2024 г. е отразено увеличението на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2024 г. от 780 лв. на 933 лв.

Хората с минимална заплата ги чака голям скок, но той няма да е достатъчен да покрие дупките в бюджета им
Снимка: Наташа Манева

За преодоляване на диспропорциите във възнагражденията на персонала в бюджетните организации са предвидени допълнителни средства в общ размер на 375 млн. лв., в т.ч. 32 млн. лв. за  общинска администрация - държавни дейности, като за целта се предвижда средствата да бъдат разпределяни съобразно ред и условия, определени с акт на Министерския съвет. Тези пари са за изглаждане на наблюдавани значителни дисбаланси/неравенства в нивото на заплащане на едни и същи длъжности в различни административни звена и структури в секторите, предоставящи публични услуги, включително и за увеличаване на възнагражденията на персонала за 2024 г., без структури, за които възнагражденията се определят по механизъм, става ясно от мотивите. В рамките на определения общ ресурс за увеличаване на възнагражденията на персонала за 2024 г. са предвидени и средства за увеличаване на възнагражденията на академичния състав - 39 млн. лв. за държавните висши училища, 8 млн. лв. за Българската академия на науките и 3 млн. лв. за Селскостопанската академия. 

Пенсионна политика 

Пенсионната политика се базира на допусканията за осъвременяване на размерите на пенсиите съгласно действащото законодателство (11 на сто за 2024 г.), като в резултат на това за 2024 г. разходите за пенсии по бюджета на ДОО нарастват с 2 440,8 млн. лв. спрямо закона за 2023 г. През 2025 г. и 2026 г. тези ръстове спрямо предходната година са съответно 2 198,8 млн. лв. и 1 617,1 млн. лв. От 1 юли 2024 г. т. нар. „вдовишки добавки“ по чл. 84 от КСО се определят в размер 30 на сто от размера на пенсията на починалия съпруг/съпруга.

Пенсионерите ще разчитат отново на швейцарското правило и парите им ще се вдигнат с 11%
Снимка: Валентина Биларева

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Как оценявате възнагражденията от близо 3000 лева, които ще получават общинските съветници в Пловдив?