3906

Изграждат кариера за гнайс до Храбрино, площта е близо 100 декара

Кариера за добив на гнайсошисти, смята да изгражда в землището на с. Храбрино „Еолит“ ООД. Съоръжението е в концесионна площ „Бунилото“, с площ 98,2 декара. Съдружниците - строителните предприемачи Малек Насер и Венцислав Гиритлиев, внясат за шести път инвестиционното си предложение в РИОСВ Пловдив, след като през 2021 г. е прекратена процедурата по ОВОС. Дружеството има договор с Министерство на икономиката и енергетиката от 2014 г. , за пряко предоставяне на концесия за добив на скалнооблицовъчни материали за 35 години. 

Концесионната площ е на терени от общинския и частен горски фонд. Тепърва предстои поетапна промяна на статута на земята в кариера, която ще е на два участъка – „Бунилото – изток“ и „Бунилото – запад“. В инвестиционното предложение е посочено, че е спазено хигиенното отстояние от 1000 метра, а отстоянието от с. Храбрино е 2000 метра.

Годишно от находището ще се добиват 59000 квадратни метра цепени плочи и трошен камък за строителни цели в размер на 3230 кубични метра и 8237 тона. По план концесията ще се усвои на два етапа. През първия търговецът предвижда да предлага на пазара първично обработени материали. През втория етап част от тях ще се обработват в цех до с. Първенец.

 

 

 

 

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?