Следвайте ни

Иновационен хъб отваря пътя към цифровите биотехнологии

Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub ще подпомага дигитализацията на бизнеса, агросектора и образованието

viber icon

Регионалният иновационен център "Иновационни биотехнологии, биоресурси и продукти от следващо поколение" СНЦ ЧП - Пловдив, има одобрен проект за създаване на цифров иновационен хъб за развитие на цифрови биотехнологии и биопродукти от следващо поколение (Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub). Разработката е минала първото сито в Министерство на икономиката за подбор на проектни предложения за създаване на Европейски цифрови иновационни хъбове (ЕЦИХ) в България в рамките на Програма “Цифрова Европа” 2021-2027 г.

Предстои втори етап на оценка на ниво Европейска комисия  през септември тази година. Това съобщи за "Марица" Андрея Щерев, председател на Управителния съвет на Българската асоциация за кръгова икономика и биотехнологии и бивш директор на Международен панаир-Пловдив.

Партньори по проекта са Университетът по хранителни технологии, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, частни компании, фондации и кооперации, както и общинските администрации в Брезово и Смолян.

Това ще бъде първият пример за българска регионална инициатива,

целяща практическото прилагане на Индустрия 4.0 и Интернет на нещата (Internet of Things) за осигуряване на отворено пространство за сътрудничество за цифрова трансформация и развитие на цифрови биотехнологии за биоресурси и продукти от следващо поколение, коментира Андрея Щерев. Той уточни, че услугите, предлагани чрез Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub, позволяват на всеки бизнес да получи достъп до най-новите знания, експертиза и технология за тестване и експериментиране с цифрови иновации, свързани с него продукти, процеси или бизнес модели. Целта е да се ускори приемането на цифровите технологии и трансферът на знания към промишлените участници.

Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub ще действа като фасилитатор за обединяване на промишленост, бизнес - включително и в агросектора, научноизследователската среда и местните администрации, които се нуждаят от нови технологични решения, от една страна, и от друга - със start-up компании, които имат готови решения за пазара. Идеята е да се постигне устойчивост и подобряване на конкурентоспособността на регионалната икономика чрез цифрови решения в биотехнологиите и индустриите за здравословен живот. Компаниите ще имат достъп до специализирана поддръжка, за да разберат как влияят цифровите технологии в биобазираните индустрии и как да дефинират и прилагат своя план за дигитална трансформация. Чрез услугата “инвестиционна екосистема и изграждане на мрежи”

Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub ще играе брокерска роля

за свързване на компаниите с доставчици. Доставчиците също ще бъдат включени в дейностите тест преди инвестиране, умения и обучения.

Андрея Щерев коментира още, че Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub ще се учи от други хъбове чрез споделяне на най-добри практики и чрез сътрудничество на центрове за компетентност в случай на липсваща експертиза или съоръжения. Като участва в мрежата от хъбове, ще се популяризират върхови постижения, развити на местно ниво в други региони в Европа, отделно ще отвори нови пазари за компании, участващи в иновациитe.

Освен това Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub ще има обща координационна структура, за да улесни заинтересовани страни да работят в мрежа и да осигури ”едно гише” за цифрови решения за биотехнологиите и индустриите за здравословен живот в Южен централен район.

Обучението и уменията са от съществено значение за изграждането на капацитет в бизнеса. Студентите ще бъдат запознати с потенциала на цифровизацията и по-специално за приложимостта <210> и създаването на добавена стойност за биобазираните индустрии. Индустрията ще съобщава своята визия за бъдещи нужди и изисквания на академичните среди и Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub ще си сътрудничат в разработване на учебни програми, като общоевропейски магистърски курсове.

Достъп до финансиране 

Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub ще помага на МСП и стартиращите предприятия за достъп до регионално, национално и/ или европейско финансиране за използване на нови технологии, и в съответствие с регионалната стратегия за интелигентна специализация. Ще бъдат подпомогнати и подкрепени МСП да обяснят своите стратегии на банките и частни инвеститори, които често не разбират необходимостта от ниско-технологични компании да предприемат инвестиционни действия за цифрова трансформация, което изисква финансов ресурс.

Пробив на национално ниво

Одобрението на национално ниво на проекта за създаване на иновационен хъб за развитие на цифрови биотехнологии и биопродукти от следващо поколение - Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub, е личен успех за група български специалисти. Преди няколко години Андрея Щерев и екипът му  разработиха IT пътна карта BioPass за проследяване на всички процеси от А до Я в агросектора, но от Министерство на земеделието и Агенцията по храните пренебрегнаха идеята. Ако пътната карта бе приета тогава, можеха да се избегнат загубите в България, причинени от африканската чума по свинете (АЧС).  BioPass е отличен инструмент за ветеринарните органи за борба с потенциално пагубните заболявания, каквато е АЧС, и по-специално за тяхното наблюдение, диагностика и адекватното уведомяване. Осигурява възможност за превенция и подготовка на заболяванията, идентификация и регистрация на животните, контрол и ликвидиране на болести, постигане на биосигурност и др. За сметка на това BioPass бе високо оценена в САЩ и получи награда в престижния международен конкурс  Bio-IT World за най-добри практики за 2017 г.

Мария Петрова

Мария Петрова

Журналист - екип "Бизнес"

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Какво ще се случи в България след изборите на 11 юли?