46

Икономисти: Хляб и вестници поскъпват най-много след приемане на еврото

Вдигат се и цените на заведения, развлечения, ремонти и услуги

Приемането на еврото в България не би следвало да доведе до драстично увеличаване на равнището на цените у нас. Причината за това е, че превалутирането ще се извърши по настоящия курс от 1.95583 лева за 1 евро. При тази техническа операция не се разрешава преизчисляване при курс, различен от фиксирания обменен курс, както не се допуска и налагане на допълнителни такси и комисиони върху потребителите. Това пише в монографията: „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“. Тя е дело на учени от катедра „Икономика“ на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ по повод 120-годишнината от нейното създаване. Разработката бе представена преди дни в аулата на ректората на вуза.

Други фактори, които предотвратяват повишението на ценовото равнище, са действието на пазарните механизми, т.е. конкуренцията, както и въвеждането на изискването за задължително обозначаване на цените едновременно в лева и евро за определен период преди и след приемането на еврото. За България е предвидено този период да е 12 месеца от смяната на паричната единица.

Като отчитат практиката в страните от еврозоната учените от катедра „Икономика“ подчертават, че е възможен краткосрочен проинфлационен ефект от присъединяването, предизвикан от закръгляването на цените във възходяща посока, прехвърлянето на фирмените разходи по превалутирането върху потребителите, рационалното невнимание на потребителите при преизчислението и едновременното осъществяване на преоценките. Въпреки че точното измерване на този ефект е затруднено от паралелното действие на множество други фактори за повишаване на цените, според изчисленията на Евростат 

неговият размер е еднократен и незначителен, и е в рамките на около 0.3%. 

Стойността му зависи от макроикономическите условия в отделната страна и е по-ниска при потиснато търсене, по-силна конкуренция на продуктовите пазари, двойно представяне на цените в търговските обекти непосредствено преди и след промяната, както и от провеждането на разяснителни кампании и прилагане на ефективни контролни механизми.

В структурно отношение след включването в еврозоната най-високо нарастване на цените бележат ограничен брой услуги като: обществено хранене, спорт и развлечение, фризьорски услуги, ремонтни дейности и др. Тъй като тези услуги имат нисък дял в потребителската кошница, ефектът от повишаването на техните цени върху общата инфлация е сравнително малък, подчертават учените.

Превалутирането на цените води до поскъпване и на услугите на ресторантите, кафенетата и други подобни заведения, като това е валидно както за старите, така и за новите членки на еврозоната. В групата на старите държави най-значително увеличаване на цените на тези услуги на месечна база е отчетено в Нидерландия - 3.5%, Германия - 2.2%, и Финландия - 2.0%. Подобни развития според учените могат да се обяснят с разходите за промяна на ценовите листи -

поскъпването обаче е еднократно и концентрирано през първите 2 месеца 

след приемането на еврото.

По отношение на хранителните продукти и промишлените стоки в повечето от изследваните държави като цяло не се установява значително повишение на техните цени в резултат от смяната на паричната единица. Въпреки това, по подгрупи храни и промишлени стоки по-силно изразено нарастване на цените се наблюдава при тези, които се купуват по-често и са относително евтини - хлебни изделия и вестници. От друга страна, има тенденция цените на продуктите с по-висока пазарна цена, например дълготрайните потребителски стоки, да бъдат закръглявани в посока надолу, което се обяснява със силната конкуренция на тези пазари и развитието на технологиите.

Мерки срещу скока на цените

Учените посочват и опита на страните от еврозоната с въвеждане на конкретни мерки, които могат да ограничат краткосрочните ефекти от смяната на валутата върху цените и възприятията на домакинствата за инфлацията. Такива мерки са: задължението на бизнеса за определен период (преди и след приемането на еврото) да показва цените в търговската мрежа както в евро, така и в лева, провеждане на информационни и разяснителни кампании, наличие на ефективни инструменти за наблюдение и контрол за предотвратяване на злоупотреби и фалшификации в процеса на превалутиране и др.

Пречки пред приемане на единната валута

България страда от съществени управленски дефицити, което е проблем за влизането ни в еврозоната, става ясно от анализа на учените. Тя не се представя добре в планирането, развитието и координацията на политиките, а честите промени в законодателството и слабият контрол върху прилагането му продължават да бъдат пречка пред инвестициите. Друг проблем, който е пречка по пътя ни за интеграция в европейските структури и валутния съюз, е корупцията. Освен че сме далеч от средното ниво за еврозоната, България е и единствената държава, за която този показател е с отрицателна стойност. Учените от катедра „Икономика“ подчертават, че тясно свързан с корупцията в дадена страна е и размерът на сивата икономика - най-често именно тя е източникът на средства, чрез които се реализират корупционните практики. През последните години размерът на сивата икономика у нас, съотнесен към официалния БВП, е към 21-22%, което ни поставя на челно място спрямо останалите страни членки.

Според докладите на ЕК, ако страната ни иска да стане по-атрактивна за инвестиционна дейност, с по-висок икономически растеж и конкурентоспособност, трябва да подобри и средата за бизнес в посока: добро управление, правна стабилност, адекватна съдебна система, относително малка по размер сива икономика и ниска степен на корупция.

Интегриране в еврозоната през 2024 г. - мисия невъзможна

Процесът на интегриране в еврозоната може да се окаже доста по-продължителен от официално заявената дата - 1 януари 2024 г. Това прогнозират учените от катедра „Икономика“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Според тях състоянието на публичния сектор, корупцията и бизнес средата поставят в риск членството ни във валутния съюз.

Другите причини са както в изпълнението на Маастрихтските критерии за номинална конвергенция, така и в поетите от страната ни ангажименти за реална конвергенция, макроикономическа стабилност, устойчивост на институциите и адаптиране към законодателната рамка на ЕС.

Сред неформалните критерии, които страната ни задължително трябва да покрие, са: подобряване на бизнес средата, запазване на финансовата стабилност, повишаване ефективността на публичния сектор и качеството на институциите, както и намаляване на корупцията. Оценките за това в каква степен страната ни е готова да въведе еврото по тези допълнителни фактори се съдържат и в конвергентните доклади на ЕК и ЕЦБ.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
5 коментара
Зоро

Зоро

28.10.2022 | 11:22

Бях в Германия , когато това се случи, простият дюнер от 3 марки стана 3 евро, разбирате ли??? Не 1,5 евро, смениха само знака на валутата, ГЛУПАЦИ!!!

Отговори
1 0
Който нож вади от нож умира

Който нож вади от нож умира

25.10.2022 | 02:48

Тия който се опитват поне засега само на думи да ликвидират Българският ЛЕВ са вече във списъка на онези който ще бъдат ликвидирани първи като първи носители на тази убийствена предателска идея Ще бъдат разкъсани на парчета и месата им ще бъдат храна за бездомните кучета Та да си знаят ако изобщо могат Български да четат

Отговори
2 0
чеха

чеха

24.10.2022 | 15:55

Глупостта е по-голяма от Вселената!Питайте чехите какво стана като премахнаха някои от дребните *стотинки* като разплащателно средство!Не става дума за смяна на кроната с евро,а за една най-обикновена *стотинкова реформа*.Всичко ще се повиши ПОРАДИ ЗАЛОЖЕНОТО ЗАКРЪГЛЯНЕ В КОМПЮТЪРНИТЕ ПРОГРАМИ!!

Отговори
3 2
Рицар Джедай

Рицар Джедай

24.10.2022 | 15:47

Спрете убийството на Българският ЛЕВ !!!

Отговори
6 1
Тия ги разправяй на баба си

Тия ги разправяй на баба си

24.10.2022 | 14:53

Питай всички българи в чужбина,преживели превалутиране в държавите в Европа.Не ни хлъзгайте по динена кора.Всички цени се вдигат масово,а дохода рязко спада,няма никаква покупвателна възможност в рамките на 3г от смяната на валута.Питай който щеш,дето е бил в държава със смяна към евро по това време.

Отговори
9 4

Анкета

Ще успее ли новият парламент да излъчи правителство?