3906

Гоним Европа по цени, потреблението се свива

Актуалните данни на Евростат за изминалата година показват, че средните цени на стоките и услугите в България вече достигат рекордните 60% от средноевропейските равнища, което води до свиване на потреблението. 

 


През 2023 г. фактическото индивидуално потребление (ФИП) на човек от населението, изразено в стандарти на покупателната способност, варира между държавите - членки на ЕС, от 70 до 138% от средното равнище в EС. За България нивото е 27% под средното за съюза, което я нарежда в дъното заедно с Унгария, Словакия и Латвия. Повод за притеснение дават и данните за някои основни групи храни - най-видимо маслата, млечните продукти и яйцата, чиито цени се задържат трайно значително над средноевропейските. 

Като златната среда в ЕС може да бъде определена Италия (99), а повечето западноевропейски страни, с изключение на Португалия и Испания, се нареждат над него с коефициент над 100. Обратно, с най-ниски средни цени са България и Румъния (по 60), което означава, че двете страни са с почти наполовина по-ниски от средното равнище за цялата общност.

През 2023 година пък имаме 10 държави членки, които регистрират ФИП на човек от населението над средното за ЕС равнище през 2023 година. Най-високо е в Люксембург (38% над средното), Австрия и Нидерландия (и двете със 17%). Междувременно, седемнадесет държави членки регистрират ФИП на човек от населението под средното равнище, като най-ниски нива отбелязват Унгария (30% под средното равнище за ЕС), България (27%), Словакия и Латвия (и двете с 25%). 

През 2023 г. ценовата динамика е чувствително по-спокойна в сравнение с година по-рано, като най-бързо към средноевропейските равнища конвергират цените в бивши соцдържави от Централна Европа - Унгария (8.1 пункта за година), Полша (5.3 пункта), Чехия (5 пункта). На този фон България има относително бавна за региона конвергенция - с 1.2 пункта сближаване спрямо 2022 г. Голямата разлика обяснява и наглед изненадващият факт, че за първи път България не е на последно място по потребление в ЕС, задминавайки Унгария.

В годините след COVID-19 ценовата конвергенция на България към средноевропейските равнища се ускорява значително. Докато през миналото десетилетие ценовият индекс се придържа в диапазона 49-53% от средното за ЕС (с необходимата уговорка, че това не е непременно една и съща номинална стойност, тъй като има инфлация), то през 2021 г. вече е 55%, през 2023  г. - 60%. Това отразява както изпреварващия икономически растеж на страната и позитивната динамика на доходите на домакинствата, така и чувствително по-високата инфлация след началото на войната в Украйна в сравнение с големите държави в еврозоната, които имат и по-значителна тежест в индекса.

От по-голямо значение е обаче сравнението при отделните групи стоки и услуги, тъй като те имат и различна тежест в разходите на домакинствата. Така например - докато при разходите за жилища и режийни, както и при здравеопазването, през 2023 г. България е била на едва съответно 39% и 41% от средните за ЕС ценови равнища, то при дрехите и обувките отношението приближава 87%, а при храните и безалкохолните - 88%. Това от своя страна означава, че при равнище на домакинския доход от около 1/2 от средния за ЕС средните цени на храните, дрехите и комуникациите в България са относително високи. Всичко това води след себе си пък свиващо се потребление, тъй като и през миналата година българите сред трите най-слабо потребяващи нации в ЕС.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване са приложени.

Публикувай
6 коментара
Токът поскъпва средно с 1.77 %, парното поетинява с 8.47% от 1 юли

Токът поскъпва средно с 1.77 %, парното поетинява с 8.47% от 1 юли

01.07.2024 | 09:55

За клиентите на „Електрохолд“ цената нараства с 3,10 на сто Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение за цените в сектор „Електроенергетика“, които влизат в сила от 1 юли 2024 г. за следващия едногодишен ценови период до 30.06.2025 г. След отчитане на всички ценообразуващи елементи и прилагане на методиката за ценообразуване, Комисията утвърди средно увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители с 1,77 %. За клиентите на „Електрохолд“ цената нараства с 3,10 %, на ЕВН – с 1,85 %, а за клиентите на „Енерго Про“ тя намалява с 0,49 %. В тези цени са включени и цените за мрежовите услуги. С предложеното минимално увеличение цените на електроенергията за битовите потребители у нас остават едни от най-ниските в Европа. Определянето им за период от една година напред създава условия за предвидимост и сигурност на разходите на българските домакинства. През последните 10 години няма друго ценово решение на Комисията, в което промяната на средната цена на електрическата енергия да е била само 1,77 %. Увеличението винаги е била по-високо – през 2023 г. то беше 4,7%, през 2022 г. – 4,3%. Средната промяна на цената на електроенергията с 1,77% е значително по-ниска от индекса на инфлация през изминалия едногодишен период, както и от прогнозите за нивото на инфлацията за следващия едногодишен период. Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение за утвърждаване на цените в сектор „Топлоенергетика“ за следващия едногодишен ценови период от 1.07.2024 г. до 30.06.2025 г. През следващата година цените на топлофикационните услуги за битовите клиенти за цялата страна ще бъдат по-ниски средно с 8,47%. След извършения регулаторен преглед, прилагане на ценообразуващия модел и корекции на ценообразуващите елементи, Комисията утвърди за всяко дружество годишна индивидуална цена на топлинната енергия за регулаторния период от 1.07.2024 г. За „Топлофикация София“ ЕАД утвърдената годишна цена на топлинната енергия за битовите потребители е в размер на 128,25 лв./MWh, за „ЕВН Топлофикация“ ЕАД – 127,19 лв./MWh, за „Топлофикация – Плевен“ ЕАД – 90,02 лв./MWh,за „Топлофикация – Бургас” ЕАД – 81,77 лв./MWh, „Веолия Енерджи Варна” ЕАД – 131,86 лв./MWh, „Топлофикация – Враца“ ЕАД – 100,25 лв./MWh, „Топлофикация – ВТ“ АД – 128,61 лв./MWh, „Топлофикация-Разград“ ЕАД – 131,08 лв./MWh., Топлофикация – Русе“ АД – 92,92 лв. /MWh , Топлофикация – Перник“ АД – 107,59 лв./MWh, Топлофикация – Сливен“ АД – 93,34 лв. /MWh. Със 7,02% по-малко ще заплащат потребителите на „Топлофикация София“ ЕАД. Поевтиняването е по-малко от обявените 30% в заявлението на дружеството, тъй като това би било кръстосано субсидиране между произвежданите топлинна и електрическа енергия и е в нарушение на чл.31, т.6 от Закона за енергетиката. Това би осигурило по-ниска цена на топлинната енергия за потребителите на „Топлофикация София“ ЕАД, за сметка на по-висока цена на електрическата енергия, заплащана от всички потребители в страната. В решението на КЕВР надвзетите приходи на дружеството от 199 млн. лева са приспаднати от премията за електрическа енергия от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ за следващия регулаторен период. Ако това не беше направено тази премия нямаше да е в сегашния размер от 100,99 лв/MWh , а с 265 лева по-висока – около 365 лв./MWh По-ниска със 7,81% е цената за клиентите на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД. В Плевен поевтиняването е с 7.14%, а най-голямо е намалението за „Топлофикация-Бургас“ АД – с 14.11 на сто. Във Варна спадът на цената е с 3.74%, във Враца – с 11.35%, във Велико Търново – 2.44%. В Разград намалението е 9.94 %, в Русе – 11.98 %, в Перник – 7.20%, в Сливен – 10.41 %. В съответствие с изискванията на нормативната уредба КЕВР определя за целите на ценообразуването пределна цена на топлинната енергия за целия годишен ценови период, вкл. за всяко топлофикационно дружество. Извършена е обоснована прогноза на основните ценообразуващи елементи, формиращи цената на топлинната енергия – разходи за природен газ и за закупуване на въглеродни емисии. Прогнозите са изготвени след обстойно проучване на цените и тенденциите на международните пазари на природен газ, въз основа на сключените сделки по тримесечия за година напред. Отчетени са тенденциите и сключените сделки на международните платформи за въглеродни емисии. На тази база Комисията определи средна прогнозна цена на природния газ за новия регулаторен период 1.07.2024 – 30.06.2025 г. в размер на 63,56 лв./MWh /без цени за достъп и пренос/. Регулаторът определи прогнозна средна цена на емисиите за периода в размер на 70,00 €/t СО2. При формирането на цените на топлинната енергия за новия регулаторен период Комисията прилага общ подход, в това число и корекции на необходимите приходи и ценообразуващите елементи на дружествата. ТАБЛИЦА вижте в Breakingnews

Отговори
1 0
Боко тиквата

Боко тиквата

01.07.2024 | 08:59

Да, ама чекмеджето ми се пълни. Вие да го духате.

Отговори
0 0
Гоним???

Гоним???

24.06.2024 | 20:19

Че ние по цени ги изпреварихме още от КОВИД времената!!!ВИЕ ТУК ЗА БАЛЪЦИ ЛИ НИ ИМАТЕ?МИСЛИТЕ ЛИ,ЧЕ ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД НЕ ВИ ПЛЮЕ,ЧЕ ГО ЛЪЖЕТЕ ,ЧЕ ИНФЛАЦИЯТА Е НЯМА И СМЕ ГОТОВИ ЗА ЕВРОТО? Еврото само кога ни станат заплатите европейски,не африкански,ЖАЛКИ ЕСГЕЙЦИ,ЛГБТИ ОБЩНОСТ!!!

Отговори
3 0
4000

4000

24.06.2024 | 15:54

Къде ги гоним европейските цени, когато на много стоки и услуги сме ги минали дори! Един квадрат лепене на плочки в Англия е 22-25 паунда, тук майсторите искат по 200 лв. вече! За храните да не говорим, че отдавна са европейски!

Отговори
5 0
Къде са ....

Къде са ....

24.06.2024 | 14:57

Къде са .... Заплатите? - В джоба на ГЕРБ и Компания!

Отговори
5 0
Къде са ....

Къде са ....

24.06.2024 | 15:00

Събират се два пъти ! Отред и отзад! А Държавата им Асистира!

Отговори
0 0

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?