46

Фирмите в Пловдивско навъртяха печалба над 2 млрд лв.

Най-голям процент произведена продукция има в сектор "Промишленост"

Печалба от 2 092 млн. лв. са реализирали предприятията в Пловдивска област през първата година на ковид пандемията. Това е с 21.1% повече в сравнение с предходната година. Нетните приходи от продажби са 27 млрд. и 541 млн. лв. и са с 0.8% повече спрямо 2019 г. В същото време произведена е продукция е за 18 млрд. и 118 млн. лв., което е спад с 2.9%. Това сочат окончателните данни от дейността на нефинансовия сектор за 2020 г., съобщиха от Териториално статистическо бюро - Юг. Резултатите са на база годишните отчети на 39 576 фирми, в които заети лица са 204 045. На фона на локдауна и десетките затворени бизнеси,

дружествата, които са на печалба, са 70.4% от общия брой.

Тези със загуба са 19.4%, а с нулев финансов резултат - 10.2%. С най-голяма загубата от 64.4% са микропредприятията, които преобладават в областта. В тях има до 9 заети - или 92.5% от общия брой. В малките фирми е произведена продукция за 3 млрд. и 519 млн. лв. по текущи цени, или 19.4% от общата за областта.

Следват малките предприятия (от 10 до 49 заети) - 6.1% от всички и съответно 3 млрд. и 414 млн. лв. произведена продукция и дял от 18.9%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) - 1.2% от всички и съответно 4,9 млрд. лв. и дял от 27.1%. Големите предприятия (над 250 заети) -  които са 0.2%, имат произведена продукция за 6 млрд. 275 млн. лв. и дял от 34.6%. По икономически сектори

най-голям процент произведена продукция има в "Промишленост",

а след това се нареждат "Услуги", "Търговия", "Строителство", като най-малък е делът в раздел "Селско стопанство".

Нетните приходи от продажби в промишлеността през 2020 г. достигат 10 млрд. и 893 млн. лева. Спрямо 2019 г. в структурата по дейности нарастват дяловете на секторите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива ” - с 0.4 пункта, и „Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване ” - с 0.1 пункта, като достигат съответно 9 и 1.2%. Относителният дял на сектор „Добивна промишленост ” намалява с 0.3 пункта до 0.9%, а делът на сектор „Преработваща промишленост” - с 0.2 пункта, до 88.9%.

В промишления сектор през 2020 г. броят на заетите лица достига 75 865 и формира най-голям дял - 37.2% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта. През първата пандемична година 

в сектор „Строителство” са реализирани нетни приходи от продажби на стойност 1,4 млрд. лв.

Относителният дял на бранша в общия обем на нетните приходи от продажби за нефинансовите предприятия нараства с 0.1 пункта до 5.1%. За същия период работещите в строителството са 13 303, като относителният им дял от общия брой на заетите в нефинансовия сектор е 6.5%, което е ръст с 0.2 пункта спрямо 2019 година.

В сектор „Търговия", както и "Ремонт на автомобили и мотоциклети” нетните приходи от продажби през 2020 г. са над 10 млрд. лв.  В сравнение с предходната година относителният дял на сектора в общия обем на нетните приходи от продажби за нефинансовите предприятия нараства с 0.8 пункта до 38.8%. През 2020 г. заетите лица в търговския сектор са 43 849, като относителният им дял е 21.5%, или увеличение с 0.1 пункта в сравнение с предходната година.

234595

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
2 коментара
аха

аха

17.01.2022 | 13:57

Робите на пълния размер на заплатата ли ги осигуряват?

Отговори
9 0
пещерен капиталист

пещерен капиталист

17.01.2022 | 18:46

Питай колко им дават?

Отговори
2 0

Анкета

Коя дата е най-подходяща за национален празник на България?