1939

Фирмите от Пловдивска област с печалба над 2,5 млрд. лв.

Нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия в града и региона са 33 104 000 000 лв.

Година след избухване на ковид пандемията икономиката в Пловдив бележи значителен ръст. През 2021 г. нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия са 33 104 000 000 лв., което е с 20.2% повече от предходната година. Стойността на продукцията е 21 463 000 000 лв., или с 18.5% повече от 2020 година, сочат данните на Териториално статистическо бюро Юг. 

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) - 92.4% от общия брой, в които стойността на произведената продукция е 3 953 000 000 лв. по текущи цени, или 18.4% от общата за областта. Следват малките предприятия (от 10 до 49 заети) - 6.2% от всички и съответно 4 039 000 000 лв. стойност на продукцията и дял от 18.8%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) - 1.2% от всички и съответно 5 780 000 000 лв. и дял от 26.9%. Големите предприятия (над 250 заети) - 0.2% от всички и съответно 7 691 000 000 лв. стойност на продукцията и дял от 35.9%.

Крайният финансов резултат на предприятията от област Пловдив за 2021 г. е печалба в размер на 2 589 000 000 лв. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 72.6% от общия брой, със загуба - 18.6%, а с нулев финансов резултат са 8.8%.

Промишленост

Годишен отчет за дейността си през 2021 г. са представили 4294 промишлени предприятия, или 10.8% от общия брой на отчетените в НСИ за област Пловдив. С най-голям дял от промишлените предприятия е сектор „Преработваща промишленост“ - 91.6%. Нетните приходи от продажби в промишлеността през 2021 г. по текущи цени достигат 13 623 000 000 лева. Спрямо 2020 г. в структурата по дейности нарастват дяловете на секторите „Преработваща промишленост” - с 0.5 пункта, и „Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - с 0.1 пункта, като достигат съответно 89.4% и 1.3%. Относителният дял на сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” намалява с 0.6 пункта до 8.4%, а делът на сектор „Добивна промишленост” e без промяна - 0.9%. В промишления сектор през 2021 г. броят на заетите лица достига 77 670 и формира най-голям дял - 37.3% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта.

Строителство

Броят на строителните предприятия, представили годишен отчет за дейността си през 2021 г., е 2110, или 5.3% от всички отчетени нефинансови предприятия в НСИ за област Пловдив. През 2021 г. в сектор „Строителство” са реализирани нетни приходи от продажби на стойност 1 518 000 000 лв. по текущи цени. Относителният дял на сектора в общия обем на нетните приходи от продажби за нефинансовите предприятия e 4.6%. През 2021 г. заетите лица в строителството са 13 049, като относителният им дял от общия брой на заетите в нефинансовия сектор е 6.3% и спада с 0.2 пункта спрямо 2020 година.

Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети

Годишен отчет за дейността си през 2021 г. в НСИ са представили 14 673 търговски предприятия, или 36.9% от общо отчетените в областта. Нетните приходи от продажби в сектор „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” през 2021 г. достигат 12 587 000 000 лв. по текущи цени. В сравнение с предходната година относителният дял на сектора в общия обем на нетните приходи от продажби за нефинансовите предприятия намалява с 0.8 пункта до 38%. През 2021 г. заетите лица в търговския сектор са 44 444, като относителният им дял от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия е 21.4% и спада с 0.1 пункта в сравнение с предходната година.

Услуги

За област Пловдив годишен отчет за 2021 г. в НСИ са представили 17 395 предприятия от сектора на услугите, или 43.7% от общия брой, като относителният им дял от общо отчетените предприятия се е покачил с 0.3 процентни пункта в сравнение с 2020 година. През 2021 г. в сектора на услугите са реализирани нетни приходи от продажби за 4 846 000 000 лв. по текущи цени. Спрямо 2020 г. относителният им дял в обема на нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия намалява с 0.2 пункта до 14.6%. Броят на заетите лица в сектора на услугите достига 67 306, или 32.4% от общия брой, а относителният им дял от заетите в нефинансовите предприятия се увеличава с 0.4 пункта спрямо 2020 година.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
1 коментар
Потърпевш

Потърпевш

16.01.2023 | 11:54

Когато е "криза", из едниците чорбаджии са най-добре! Така при един ид иот в Кършиака по време на криза заплатите ни бяха редуцирани /заради кризата/, а в същото време смени автопарка /служебен и личен/ и построи вила в Белащица за над 200 хиляди лв. Та кризите са рай за чорбаджиите. Но дано тези скътани пари да не им стигнат за лекарства.

Отговори
1 0

Анкета

Кое е любимото ви място за отдих и разходка в Пловдив?