Фирма гърми по Натура 2000

Районната инспекция за опазване на околната среда и водите - Пловдив, е сезирала Районната прокуратура за незаконен добив на строителни материали от „Строителство и механизация" ООД Пловдив. Установено е, че от находище „Куртово Конаре БДЖ" фирмата добива подземни богатства - строителни материали, по открит способ чрез взривяване, без да има предоставена концесия за добив. Кариерата попада в границите на две защитени зони по Натура 2000 - „Бесапарски ридове" и „Бесапарски възвишения". За да извършва дейност на тази територия, „Строителство и механизация" ООД e трябвало да извърши оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените видове и защитените местообитания в двете зони. По време на проверката фирмата не е представила такава оценка.

За констатираните нарушения със заповед на директора на инспекцията през септември е спряна дейността на кариерата. На фирмата е съставен акт и наложена глоба за 50 000 лв. Повторна проверка на РИОСВ - Пловдив, обаче е констатирала, че фирма „Строителство и механизация" ООД продължава незаконния добив. На магистратите са предоставени констативните протоколи с нарушенията на дружеството.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Как оценявате възнагражденията от близо 3000 лева, които ще получават общинските съветници в Пловдив?