Следвайте ни

Финансират българо-китайски проекти за чист въздух и здрави ябълки

Два иновативни проекта ще се финансират по Програма за научно и технологично сътрудничество между България и Китай. Те са за контрол на качеството на въздуха и борба с болести и неприятели ​по ябълките​. ​Бенефициенти по проектите са екип от учени от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Аграрния университет в Пловдив и две висши учебни заведения в Поднебесната империя.

Договорите за финансиране бяха подписани вчера от ректорите на ПУ и АУ проф. Румен Младенов и проф. Христина Янчева и от проф. дмн Николай Лазаров, председател на изпълнителния съвет на Фонда за научни изследвания. Сред официалните гости бяха посланикът на Китай Дун Сяодзюн, зам.-министърът на образованието Карина Ангелиева и др. От българска страна за двата проекта ще се отпуснат 500 000 лв. Приблизително толкова се предвиждат и от китайските партньори. 

Единият одобрен проект е на тема" "Разработване на многосервизна облачнобазирана IoT оперативна платформа с общо предназначение (EMULSION)". Той се ръководи от проф. Иван Ганчев от Пловдивския университет и от проф. Жанлин Жи от Севернокитайския университет за наука и технологии. Основната научноизследователска дейност по този проект ще бъде насочена към разработване на платформа от ново поколение в областта на Интернет на Нещата (IoT). Включва и нови модели и техники за ефективно предоставяне на услуги в областта на „интелигентно опазване на околната среда“ и „интелигентно здравеопазване“. Платформата ще може да предоставя и услуги, достъпни чрез всякакъв тип мобилни устройства.

На базата на платформата ще бъдат проектирани, тествани и демонстрирани две пилотни IoT системи: Интелигентна система за контрол на качеството на въздуха и Интелигентна система за повсеместно здравеопазване (uHealth) - за предоставяне на здравни услуги на различни категории пациенти.

Другият одобрен за финансиране проект е на тема: „Устойчивото управление на неприятели и болести в ябълкови градини в България и Китай на базата на прецизни екологични методи за контрол“. Негови ръководители са проф. Вили Харизанова от  Аграрния университет и доц. д-р Ту Хонгтао от Института за изследване на плодове Джънджоу. Избраната тема е продиктувана от важността на ябълката като култура в България и в Китай, който е най-големият производител на ябълки в света.

Нарастващата обществена загриженост за ролята на пестицидите и потенциално вредния им ефект върху човешкото здраве, полезната фауна, дивите животни, подпочвените води, и като цяло върху околната среда, налага търсене на алтернативни нискорискови средства за контрол на болестите и неприятелите по ябълката и прецизни методи за прогнозиране на развитието им.   

Очакваните резултати ще дадат възможност за разработване на оптимизирана технология за управление на болести и неприятели при интегрирано и биологично производство на ябълки, на базата на прецизни екологични методи, адаптирана за условията на двете страни.

Мария Петрова

Ръководител екип „бизнес“

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?