49

Фас извън коша? Социално неприемливо е!

"Филип Морис България" провокира по темата с видеа, визии и дискусии

Мениджърът устойчиво развитие на "Филип Морис България" Диляна Якова е юрист по образование, но в настоящата си роля се занимава с регулаторни въпроси, свързани с бизнеса на компанията, както и с корпоративната социална отговорност. Диляна отговаря за прилагането на глобалната стратегия за устойчиво развитие на "Филип Морис Интернешънъл" в България и координира инициативата #Промени картинката, насочваща вниманието на обществото и пълнолетните пушачи към неправилно изхвърлените фасове в околната среда, както и дарителската програма „Забавно лято, грижовна есен“, чиято цел е да подкрепя и развива местните общности в тютюнопроизводителните региони в страната. Диляна е магистър по право на СУ „Св. Климент Охридски“ и притежава магистърска степен по бизнес администрация от Централноевропейския университет в Будапеща.

Срещаме се с нея, за да поговорим за напредъка на "Филип Морис България" по отношение на устойчивите политики, които компанията развива в България.

- Да поговорим за така модерното напоследък устойчиво развитие на компаниите. На теория, най-общо, това означава баланс между икономически, социални и екологични цели и съответно корпоративния отпечатък в тези посоки. Каква конкретно е концепцията на "Филип Морис България"?

- Kъм днешна дата, "Филип Морис Интернешънъл" (ФМИ), чието дъщерно дружество е "Филип Морис България" (ФМБ), е първата и единствена международна тютюнева компания в традиционната тютюнева индустрия, която се е ангажирала да премине напълно към бездимни продукти, като насърчава пълнолетните пушачи към по-добри алтернативи в сравнение с това да продължат с тютюнопушенето. Именно това е в основата на устойчивото развитие на компанията, а то е повече от средство за минимизиране и смекчаване на отрицателните външни ефекти от дейността на компанията. Устойчивото развитие е възможност за иновации, растеж и създаване на дългосрочна стойност, с реално въздействие върху обществото и околната среда. Не бихме могли да се развиваме без науката и технологиите и затова от 2008 г. насам сме инвестирали повече от 8,1 милиарда щатски долара в научни разработки и изследвания на бездимни продукти, наели сме повече от 4000 учени от световна класа, които да ни помогнат в нашата визия за постигане на бъдеще без дим. В България компанията следва глобалните цели, като преценява и местния контекст и нужди. В основните направления за екологично и социално въздействие се избират и каузите, зад които заставаме, и се преценява отпечатъкът, който биха имали тези програми, така че ефектът да бъде наистина смислен за целевата аудитория и обществото като цяло.

- "Филип Морис Интернешънъл" публикува ежегодни доклади за напредъка си, свързан с мисията на компанията за бъдеще без дим. Какви са основните постижения, очертани в последния доклад?

Интегрираният доклад, публикуван през месец май миналата година, отразява развитието на компанията към декември 2021 г. и отчита ускорен напредък в трансформацията ни за постигане на бъдеще без дим. Най-важните резултати са разделени в две направления - въздействие от продуктите и въздействие от бизнес операциите. По отношение на продуктите, до този момент знаем, че общо 24,9 млн. са пълнолетните потребители на бездимните изделия на компанията, 17,8 млн., от които са спрели изцяло да пушат. Към днешна дата потребителите на нашите бездимни продукти в България са 230 000. 31,3% от коригираните нетни приходи идват от бездимни изделия, които се предлагат на 73 пазара по света към края на годината. Изхождайки от 23,8% и 64 пазара през 2020 г. 86% от IQOS устройствата, върнати в централизираните обекти за рециклиране на компанията, са рециклирани спрямо 84% през 2020 г. Колкото до въздействието от бизнес операциите, намалената обща стойност на въглеродните емисии по цялата верига на доставки е с 18%, а емисиите от преките операции на компанията са намалени с 33% спрямо стойностите от 2019 г.

40% от мениджърските позиции в компанията са заети от жени, в синхрон с ангажимента за постигане на тази цел през 2022 г. В България дамите в мениджърския екип са 72%.

- Документът върви с т.нар. „бизнес карта на целите“. Какви цели си поставя „Филип Морис България“ за тази година?

- Интегрираният доклад поставя още по-амбициозни от постигнатите цели в пътната карта за устойчивото развитие на компанията - общо 11, които ФМИ се ангажира да постигне до 2025 г. чрез 19 конкретни ключови показателя, показващи как компанията дефинира успеха и оценява напредъка си. Сред основните цели са инвестициите и развитието на продукти за подобряване на качеството на живот и в областта на здравеопазването, чрез създаването на по-лесни за прием медикаменти, подобряване на качеството на живота на заетите в цялата верига на доставки, изграждане на приобщаваща работна среда, справяне с климатичните промени, опазване на околната среда и намаляването на отпадъците от продуктите на компанията.

- Разкажете за кампаниите, които провеждате - „Промени картинката“, „Забавно лято, грижовна есен“. Как оценявате интереса към такива инициативи и какви трайни резултати дават те?

- Кампанията #ПромениКартинката стартира през 2021 г. с цел да повиши информираността за глобалния проблем с неправилно изхвърлените цигарени фасове и да провокира към промяна на потребителското поведение. Фактите са всъщност доста фрапиращи: филтрите на тютюневите изделия съдържат целулозен ацетат, който представлява биопластмаса от дървесна маса, която се разгражда, но процесът на разграждане може да продължи до 15 години в зависимост от външните условия. А това го знаят едва 13% от пълнолетните потребители. Повечето от тях (около 75%) мислят, че филтрите на тютюневите изделия за направени от памук или от хартия. От началото на кампанията тя привлича вниманието на обществото с различни инициативи: през лятото по 50 плажа на българското Черноморие бяха поставени въздействащи визии, а пътуващата изложба с информационни пана и атрактивни визии на кампанията провокираха минувачите да се запознаят с фактите около проблема в София, Пловдив, Варна, Добрич, Стара Загора. Бяха организирани и доброволчески акции по почистване в 10 български града: Пловдив, Благоевград, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Стара Загора, София, Велико Търново и Сандански. За нас е важно да направим изхвърлянето на фасове в непредназначените за отпадък места, социално неприемливо поведение, нещо, което не е „готино“. А това мислим, че е възможно с визии и послания, които впечатляват, провокират и те карат да се замислиш, или дори да допринесеш с идеи. През 2022 г. започнахме и през тази година ще продължим с един иновативен проект с НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и студентите от филмовия факултет. Студентите от втори курс създават въздействащи видеа като част от обучителния модул за социална реклама, което смятаме, че има голяма роля в популяризиране на мисията на #ПромениКартинката.

Различната гледна точка на младите, които днес повече от всякога имат какво да кажат по социално значимите теми, и запомнящият се аудио-визуален формат са в основата на запомнящите се послания. През 2023 г. кампанията продължава да се развива с нови и интересни инициативи в различни градове в страната и, разбира се, и в Пловдив, откъдето започна разширяването на кампанията. Програмата „Забавно лято, грижовна есен"  пък е дългосрочна инициатива на Фондация Бикоуз, която "Филип Морис България" подкрепя финансово и е част от стратегията на компанията за устойчиво развитие, като подкрепя тютюнопроизводителните общности в следните области: летни образователни академии за деца от 1-ви до 7-ми клас, обучения за учители в методите на неформалното образование, подкрепа за местни предприемачи за стартиране на бизнес в тези региони и специализирани медицински прегледи за възрастните хора. За изминалите 8 години програмата обхвана над 3255 деца между 7 и 14 г., 117 учители, 1418 възрастни хора в 25 малки населени места на 11 общини от 5 тютюнопроизводителни региона. От кандидатствалите над 300 бизнес идеи 65 предприемачески екипа преминаха през обучения, като 25 от тях получиха безвъзмездно финансиране.

- С малки стъпки към голямата цел - бихте ли разказали за дейностите на компанията, които намаляват въздействието й върху околната среда?

- ФМИ постоянно развива подхода си, що се отнася до въздействието на продуктите върху околната среда, като прилага принципите за екодизайн и кръгова икономика при разработването им и управлението на отпадъците от продуктите. Когато говорим за опазване на околната среда и намаляването на отпадъците от продуктите на компанията, имаме предвид кампании срещу замърсяването с цигарени фасове, събиране и рециклиране на отпадъците от бездимните изделия - нагреваемите тютюневи изделия и електронни цигари, както и на самите устройства - стари и излезли от употреба, които компанията е пуснала на пазара. ФМБ също допринася за тези положителни резултати, като изпраща голяма част от пуснатите на пазара и излезли от употреба устройства към центъра за рециклиране електронни устройства на ФМИ, намиращ се в Унгария.

Инициативите на #ПромениКартинката като информационна кампания, фокусирана върху проблема с неправилно изхвърлените цигарени фасове, също е съществена стъпка в посока намаляване на отрицателното въздействие от продуктите на компанията върху околната среда. Вътрешно, в офиса на ФМБ, също правим тези малки стъпки, които ако всеки предприема, би се постигнало съществено позитивно въздействие върху околната среда - всички служебни автомобили се заменят с хибридни такива, премахнахме пластмасовите бутилки в офиса и периодично провеждаме вътрешни кампании, с които призоваваме служителите към енергоспестяващи навици.

- Смятате ли, че младите хора са по-готови да се включват в кампании като гореспоменатите?

- Във "Филип Морис България" работят близо 110 висококвалифицирани служители, които споделят ценностите и визията на компанията. Привличаме всякакви таланти, а младите днес повече от всякога имат какво да кажат по социално и екологично значимите теми, затова мисля, че едно от нещата, които харесват във ФМБ, е устойчивото развитие на компанията на местния пазар. А дамите - те са по-голяма част от служителите ни във ФМБ, както са и повече в мениджърския ни екип, и са двигател на много от процесите и инициативите за устойчиво развитие.

Анкета

Кои партии и коалиции може да сформират правителство след вота на 2 април?