2374

ЕП отсече: Минималната работна заплата в ЕС да осигурява достоен живот

Минималните работни заплати във всички страни от ЕС трябва да осигуряват достойни стандарти на живот и труд, а държавите членки следва да насърчават колективното договаряне за заплащането.

Парламентът прие ново законодателство относно адекватни минимални работни заплати в ЕС, което беше одобрено с 505 гласа "за", 92 гласа "против" и 44 гласа "въздържал се", съобщиха от ЕП.

Законодателството на ЕС, договорено със Съвета през юни, е насочено към подобряване на условията на труд и живот на всички работници в ЕС, както и към насърчаване на икономическия и социалния напредък. За целта с него се определят минимални изисквания за адекватността на законоустановените минимални работни заплати, предвидени в националното право и/или колективните трудови договори. То също засилва ефективния достъп на работниците до защита на тези заплати.

Новата директива ще се прилага за всички работници в ЕС, които имат трудов договор или трудово правоотношение. Държавите членки, в които минималната работна заплата вече е защитена изключително чрез колективни трудови договори, няма да бъдат задължени да въведат тези правила нито да ги направят общоприложими.

Определянето на минимална работна заплата остава национална компетентност, но държавите членки ще трябва да гарантират, че националните минимални работни заплати позволяват на работниците да водят достоен живот, съответно като вземат предвид разходите за живот и общото равнище на заплатите. При своята оценка на адекватността на съществуващите минимални работни заплати - държавите членки могат да се основат на кошница от стоки и услуги на реални цени или пък да определят стойността ѝ на 60% от брутната медианна работна заплата и 50% от брутната средна работна заплата.

Колективното договаряне на секторно и междуотраслово равнище е основен фактор за постигането на адекватни минимални работни заплати. Ето защо е необходимо то да бъде насърчено и засилено съгласно новите правила, които Парламентът одобри. В държави, в които колективното договаряне обхваща по-малко от 80% от работниците, държавите членки заедно със социалните партньори ще трябва да изготвят план за действие за увеличаване на неговия обхват.

Очаква се Съветът официално да одобри споразумението през септември. След това държавите членки ще разполагат с две години, за да приведат националните разпоредби в съответствие с директивата.

Най-високите минимални работни заплати се отчитат в Люксембург, Ирландия и Германия, а най-ниските в България, Латвия и Естония. В ЕС 21 от 27 държави имат законоустановена минимална работна заплата, докато в останалите шест (Австрия, Кипър, Дания, Финландия, Италия и Швеция) равнищата на заплатите се определят чрез колективно договаряне на заплащането.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
2 коментара
Българите сме винаги на дъното благодарение на политиците ни

Българите сме винаги на дъното благодарение на политиците ни

14.09.2022 | 21:48

В българия няма заплати и пенсии. Те са под всякакъв критерии за нормален живот. Много са крадците.

Отговори
17 0
Ami naroda prost

Ami naroda prost

15.09.2022 | 07:36

Си ги избира и търпу=и ниски заплати и високи цени

Отговори
1 0

Анкета

Каква коалиция има най-голям шанс да спечели изборите на 2 октомври?