3906

Десет важни въпроса за въвеждането на еврото у нас

Стартира информационния сайт на Министерството на финансите,посветен на въвеждането на еврото в България. Целта на електронната страница с адрес –https://evroto.bg и https://еврото.бг, е да бъде полезен и сигурен източник на точна, навременна и актуална информация, да събере на едно място всички важни новини, решения и събития, свързани с въвеждането на единната европейска валута в у нас, посочват от ведомството. 

Освен текстово съдържание в страницата са включени и видеоклипове, галерии с изображения, документи, календар, представящ пътя на България към еврото и др. В специално създадената рубрика „За еврото“ гражданите и бизнесът ще намерят кратки и точни отговори на най-често задаваните въпроси.

Друг акцент в електронната страница е рубриката „Вярно ли е, че“. В нея чрез факти е даден отговор на някои от най-често срещаните неверни твърдения и неоснователни притеснения, свързани с присъединяването на България към еврозоната.

В „Новите пари“ са представени изображенията на сериите банкноти, изработени от Европейската централна банка (ЕЦБ), с които се разплащат гражданите на страните в еврозоната. Тук може да бъде разгледана и създадената от БНБ брошура на националната страна българските евромонети.

Ето десет от най-важните въпроси:

Има ли ограничение колко лева мога да обменям на ден?

В БНБ няма ограничения за количеството на обменените пари.

В кредитните институции също няма да има ограничение на количеството през първите 6 месеца, като за суми над 30 000 лв. на една трансакция се прави стандартната предварителна заявка от 3 работни дни.

През първите 6 месеца от датата на въвеждане на еврото „Български пощи“ ЕАД ще обменят банкноти и монети от левове в евро в размер до 1 000 лв. на ден за едно лице. За суми в размер от  1 000 лв.  до 10 000 лв. на ден трябва да бъде подадена предварителна заявка от 3 работни дни само в предварително обявени пощенски клонове в страната.

Какви ще са заплатите, пенсиите, социалните помощи?

Заплатите, обезщетенията, паричните и социалните помощи, както и пенсиите по част първа от Кодекса за социално осигуряване ще се изплащат в евро от датата на приемане на единната европейска валута в България. Те ще се превалутират в евро, като ще се закръгляват до най-близкия евроцент, като ако третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.

Ще се променят ли лихвите по кредити и депозити след въвеждане на еврото?

Ако договореният лихвен процент по кредита / депозита е фиксиран, банката следва да продължи да прилага фиксиран лихвен процент и след въвеждането на еврото. Преминаването от фиксиран лихвен процент в левове към фиксиран лихвен процент в евро не може да води до по-неблагоприятни условия или резултати, както за клиента, така и за банката.

Ако договореният лихвен процент по кредита / депозита е променлив, той ще бъде преобразуван по методика, която гарантира, че резултатното лихвено плащане в евро е еквивалентно на това в левове към датата на извършване на конверсията.

Как ще се плащат данъците след въвеждане на еврото?

С въвеждането на еврото всички данъци, такси и други плащания към държавата и общините трябва да се извършват в евро. Изключение от това правило ще се прави в периода на двойното обращение на лева и еврото, т.е. един месец от датата на въвеждане на еврото.

Сумите в данъчните декларации ще се посочват във валутата, която е била официална парична единица в края на данъчния период, за който се подава данъчната декларация. Когато данъчният период, за който се подава декларацията, приключва в периода на двойно обращение на лева и евро, паричните стойности в данъчната декларация следва да се посочват в евро.

Ще се променят ли договорите?

Всички стойности, посочени в левове в съществуващите договори ще се считат за стойности в евро при прилагане на официалния валутен курс и правилата за закръгляване, съгласно Закона за въвеждане на еврото, като позоваването в договорите на лева без посочване на стойността се счита за позоваване на евро.

Въвеждането на еврото не дава право на страна по договор едностранно да измени или прекрати такъв договор, освен ако между страните изрично е уговорено друго.

Имам кредит за жилище в евро. Ще иска ли банката предоговаряне?

От датата на въвеждането на еврото всички заеми, първоначално отпуснати в левове или заеми с валутна клауза в евро, ще се считат за заеми в евро, като те се превалутират по официалния фиксиран курс, изразен до пети знак след десетичната запетая, и се закръглят по правилата, разписани в Закона за въвеждане на еврото.

Няма да се допуска въвеждането на еврото да се използва като условие за предоговаряне на клаузи по вече сключени договори между банките и техните клиенти или като основание за други подобни действия от банките по отношение на техните клиенти, които биха ги поставили в по-неблагоприятна финансова позиция спрямо позицията им преди превалутирането.

Това ще важи и за небанковите финансови институции, които предоставят кредити на клиенти.

Ако закупя ваучер за подарък малко преди датата на въвеждане на еврото и той остане неизползван до тази дата, ще бъде ли изгубен?

Пощенските марки, лотарийните игри с предварително определен резултат, купоните за отстъпка, купоните за стойността на върнати стоки, ваучерите, включително и ваучерите за храна и други ценни книжа на приносител, които са били в продажба или в обращение преди датата на въвеждане на еврото и на които стойностите са изразени в левове, ще могат да се използват и след датата на въвеждане на еврото до изтичане на срока им или до изчерпване на наличностите.

На коя институция да подадем сигнал, ако има нарушения?

  • НАП – когато нарушенията са свързани с издадени разплащателни документи на граждани, или когато търговец е увеличил цените на предлаганите от него стоки и услуги без това да е обосновано от обективни икономически фактори;
  • Комисията за защита на потребителите – когато нарушенията са свързани с двойното обозначаване на цените или друго подвеждане на потребителите;
  • Българската народна банка – при нарушения на поднадзорните на БНБ кредитни институции;
  • Комисията за финансов надзор – при нарушения на поднадзорните на КФН банки и инвестиционни посредници, изпълняващи функциите на депозитари, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, организирани пазари на ценни книжа;
  • Министърът на електронното управление - когато административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, не са привели информационните си системи, обработващи финансова информация, в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България и на Закона за електронното управление.

 

Държавата ще поеме ли някакви разходи на бизнеса, свързани с въвеждането на еврото?

Въвеждането на еврото като парична единица в България и всички произтичащи от това процедури и дейности се извършват по най-ефективен и целесъобразен начин, като разходите за лицата не се компенсират с публични средства.

Самото превалутиране на вземания и задължения, обслужването на банкови сметки и преминаването към плащания в евро не се очаква да доведе до допълнителни разходи за фирмите-клиенти на банките.

Какви са задълженията на търговците в периода на двойно обращение?

В този период търговците ще имат задължение да връщат рестото (а при рекламации да връщат платената сума) на клиентите си единствено в евро. Само в случай на обективна невъзможност търговецът ще има право да върне остатъка (платената сума) в брой в левове или в левове и евро. По този начин ще се осигури още един обменен канал за замяна на лева с еврото и за изтегляне на лева от обращение.

Ще бъде прието правило, произтичащо от европейското законодателство, според което в този един месец търговецът може да не приема повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, в рамките на една трансакция с купувача.

 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване са приложени.

Публикувай
4 коментара
eryteryer

eryteryer

25.03.2024 | 16:20

Луд ceкc няколко часа, силна еpeкция, ярки оpгaзми, много cпеpмa и повишен тeстoстеpон и безoпаcно на всяка възpaст! Не пpопyскайте шансa да напpавите секса си незабpавим.-==---- https://tyny.to/seman

Отговори
0 1
Я пък

Я пък

25.03.2024 | 13:13

Трупам рубли Щото до месец два ша фленем в БРИКС и ша изляним от Натуту А Паси и Магарев ша висят вечно като сушени чирози като паметник на чиииииифутската тъпотия наглост и лакомия

Отговори
9 2
Кервана си върви,

Кервана си върви,

25.03.2024 | 14:20

Кучетата си лаят.

Отговори
3 0
Мразим Джендърите

Мразим Джендърите

25.03.2024 | 13:00

Гнусно сайтче, подлоги на ДБ и всичките евроатлантически ку*ви. Никакви евро няма да приемем набийте си го в малоумните тикви.

Отговори
12 3

Анкета

Как оценявате служебния кабинет "Главчев"?