3906

Д-р Невен Енчев става строител, вдига жилищен комплекс

Д-р Невен Енчев става строителен предприемач. Мениджърът на редица здравни заведения ще вдига жилищен комплекс в с. Белащица, в местността "Живака", на границата с вилната зона. Там се намира и резиденцията му "Алхимик". В уведомлението за инвестиционното намерение до РИОСВ е посочено, че фирмата му „Алхемист фон Голденбург“ ООД ще обедини два собствени имота. За целта трябва да се промени отреждането им - от "жилищно застрояване" за "жилищно застрояване и обществено обслужващи дейности".

Върху тях ще се построи триетажна сграда с 30 апартамента, магазин за промишлени и хранителни стоки с пекарна за хляб, както и кафе-сладкарница, със застроена площ от 2200 кв. м. Разгънатата застроена площ на бъдещия обект ще бъде около 5000 кв. м. Предвиден е и подземен паркинг за 250 автомобила.

Жилищата ще се разполагат на втория и третия етаж на сградата. В уведомлението е посочено, че същите ще бъдат пуснати за продажба след въвеждане в експлоатация на имота. 

Супермаркетът ще е изцяло на самообслужване, ще се плаща на 6 каси. За вход и изход към и от хранителния магазин е предвиден виндфанг - система от две врати с разстояние между тях, за да не се допуска влиянието на външния въздух.

В комплекса ще се получава ток от ЕВН, ще има и втори източник на електрозахранване - дизелов електроагрегат. Битовите води от санитарните възли и битовите помещения ще се заустват в локална пречиствателна станция на територията на имота, тъй като в населеното място няма изградена канализационна мрежа. Пречистените води ще се използват за напояване на зелените площи в комплекса. Към тях ще се отвеждат и дъждовните води през решетките на паркинга.

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?