Следвайте ни

Борсов коментар: Трейс Груп казва адиос на родната борса

viber icon

В лишените от търговски емоции дни на лятото ​интересна новина раздвижи активността в инвестиционните посредници. Едно от големите и доста популярни дружества на борсата прави първи стъпки към напускане на капиталовия ни пазар. Основният акционер в строителния холдинг „Трейс Груп Холд“ АД входира търгово предложение за изкупуване на всички акции от капитала, като ясно заяви, че идеята на това е отписване на Трейс от регистъра на публичните дружества и сваляне на акциите от Българска фондова борса /БФБ/.

Законът задължава всеки, който придобие повече от 90% от акциите на дадена публична компания, да отправи търгово предложение към миноритарните акционери, с което да им даде възможност за изход. Интересното е как се определя цената, на която да бъде отправено търговото предложение? Процедурата е дълга и е описана в отделна наредба, като след изготвяне на търговото предложение то задължително минава през одобрение в Комисията за финансов надзор.

Определянето на цената става по следния начин: Търговият предложител няма право да предлага по-ниска цена от най-високата измежду следните три цени:

1) Среднопретеглената цена на всички сделки с дружеството в последните 6 месеца -за Трейс това е 3,02 лв.

 2) Най-високата цена за акция, заплатена от търговия предложител и от свързани с него лица през последните 6 месеца преди регистрация на търговото предложение, т.е. най-високата цена на акция, на която председателят на Надзорния съвет на „Трейс Груп Холд“ Николай Михайлов е купувал акции през последните шест месеца - 3,68 лв.

3) Справедлива стойност на акцията, изчислена чрез три различни метода - 3,77 лв. По наредба Николай Михайлов няма право да прави търгово предложение на цена по-ниска от 3,77 лв.

Входираното на 14.07. предложение предлага на акционерите цена от 3,80 лв. за акция.

На пръв поглед всичко е спазено и няма какво да се коментира. Не така стоят нещата обаче, ако се задълбочим в начина на изчисляване на цената по третия начин. Според законодателството справедливата стойност на акцията следва да бъде изчислена по три метода, като на всеки се дава определено тегло, за да се формира крайната оценка. Инвестиционният посредник, изготвил търговото предложение на Трейс е избрал да използва само два от трите метода. Това са методът на дисконтираните парични потоци и на нетната стойност на активите. При втория няма особен потенциал да се прояви въображение, защото цената се формира, като собствения капитал на дружеството се раздели на броя акции и получената цена е 5,09 лв.

Любопитното е, че теглата на методите са 25% за нетна стойност на активите и 75% за дисконтирани парични потоци, което означава, че вторият метод ще бъде с далеч по-голяма важност. Това е и методът, при който класически може да бъде нагласена цената по вкус на търговия предложител. Методът работи на базата на прогнози за следващите 5 години на паричните потоци на дружеството. Цената, която Трейс са получили по този метод, е 3,33 лв. за акция. Най-странното е, че има видима техническа грешка в изчисленията, която занижава цената по този метод с поне 70 стотинки. Направени изчисленията показват, че цената на търговото трябва да се завиши до поне 4,50 лв. за акция. Инвеститорите на фондовата ни борса явно също бързо надушиха грешката и още в деня след публикуване на търговото предложение цената удари 4 лева. Всички очакват Комисията да върне търговото предложение за поправка и тогава акцията да бъде оценена правилно. Дали това ще се случи, или не, факт е, че още една от големите компании на БФБ е тръгнала към изхода по примера на „Биовет“, „Дружба стъкларски заводи“ и „Свилоза“.

ВЕЛИЗАР ФУРЛАНСКИРиск Мениджър Инвестиционен посредник Юг Маркет АД

Авторът е сертифициран брокер на ценни книжа. Представеният анализ е единствено с информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както авторът, така и клиенти на посредника е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ако парламентарните избори са сега, за кого бихте гласували?