Следвайте ни

"Стара Планина Холд" изкупи 105 000 акции

Компанията разпределя всяка година дивиденти на акционерите си

viber icon

"Стара Планина Холд" АД успя да изкупи обратно повече от 100 000 акции при цена от 5 лева за брой миналия четвъртък. Дружеството имаше гласувано изкупуване на собствени акции в размер на 0,5% от капитала. След като поръчката за покупка на 105 000 акции на 5,00 лева правеше впечатление на пазара няколко седмици се намери продавач, който да я удовлетвори. Понеже Стара планина е познатият в миналото Централен приватизационен фонд, новината би заинтригувала всички участници в масовата приватизация, които са насочили боновете си към това дружество.

"Стара Планина Холд" е известна с факта, че е

единствената българска публична компания, която не е пропускала да разпределя дивиденти

на акционерите си от създаването си до момента. По какъв начин обратното изкупуване би повлияло на многобройните малки акционери, които в най-честия случай притежават по 300 акции (равностойността на една бонова книжка инвестирана във фонда)?

Печалбата на Стара Планина за 2018 година е в размер на 5,758 млн. лв. Когато разделим печалбата на броя акции в обръщение се получава 0,274 лв. на акция. След като дружеството изкупи обратно 105 000 акции, броят на ценните книжа в обръщение намаля до 20 895 000. Ако предположим, че печалбата като абсолютна стойност се запази, печалбата на акция става 0,276. Така на всеки акционер ще се полага по-голяма част от нетния резултат на дружеството. Освен това, самият факт, че компанията изкупува своите собствени акции, е положителен сигнал за акциите и се приема, че цената на акциите е по-ниска от справедливата стойност. Въпреки по-високата активност, Стара планина беше едно от най-губещите дружества на Българската фондова борса през изминалата седмица.

Американските капиталови пазари продължиха възхода си,

като основният индекс S&P 500 е на прага на 3100 пункта. Седмицата мина с позитивни новини около търговските войни, където двете страни изглежда са почти готови да започнат да свалят наложените мита. Безспорно това е най-важната причина пазарите да поскъпват по този начин. Резкият апетит към рискови активи се забеляза и при цената на златото, което е приемано като универсален актив, към който инвеститорите бягат в моменти на несигурност.

Само за седмица златото падна с над 3%, а среброто с над 7%. През настоящата седмица ще очакваме публикуване на предварителните данни за ръста на БВП на Германия, които ще ни покажат дали четвъртата по големина икономика в света на практика се е озовала в рецесия. Мненията на всички анализатори са, че това е неизбежно. Не на това мнение е финансовият министър на Германия, който заяви, че страната не е в реална рецесия, а в период на забавен растеж и изтъкна, че фискални стимули не са необходими.

Авторът е сертифициран брокер на ценни книжа. Представеният анализ е единствено с информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както автора, така и клиенти на посредника е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.

Коментари

Публикувай

Коментари (0)

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?