Следвайте ни

България проправя нови пътища към еврозоната

България е първата страна-членка на ЕС, която има шанс да бъде приета в обменно-курсовия механизъм ERM II след началото на кризата през 2008 г., съобщи икономистът Георги Ганев. ERM II е двегодишен механизъм /известен като чакалнята/ за въвеждане на валутен курс към еврото в съответната страна, което е задължително условие за членство в еврозоната. Г-н Ганев подчерта, че за първи път след повече от 10 години Европейската централна банка отваря врата на страни, проявили интерес да се присъединят към еврото, каквато е България. В тази връзка се получава нещо безпрецедентно и най-вероятно страната ни прокарва пъртина, а именно за България се разработи пътна карта, на базата на която членството в обменно-курсовия механизъм се обвърза с членство в банковия съюз. Идеята е този механизъм оттук нататък да действа и за всички други страни, които ще се присъединяват към  ERM II и евентуално към еврозоната, така че сме важни в ЕС. А дали скоро ще влезем в чакалнята, ще стане ясно това лято след като излезе доклада на Европейската централна банка. Според прогнозата, след като завърши мониторингът над икономиката ни и бъде дадена оценка за напредъка,

България ще приеме еврото не по-рано от 2022 г. 

Пътната карта е едногодишна и има 7 области на изисквания. Две са докладвани за изпълнени  - стандарт на изисквания към кредитополучатели, за което имаме приети законодателни промени, както и вноски за преструктуриране, което е част от банковия съюз. В област банков съюз остават да се приемат промени в закона за несъстоятелност (възстановяване и преструктуриране) на финансови посредници изобщо, както и да се проведат нови стрес тестове на четири банки с български капитал, както и да се промени уредбата на прегледа на качеството на активите. На стрес тестове ще бъдат подложени и всички небанкови институции. Според икономиста ни чака сериозна работа в област несъстоятелност. Доста неща остават да се направят дори само на хартия - например

да се уточни статутът на синдиците,

което е проблемна област в България, също да се направи електронна система за данни. Не на последно, но много важно място, е преценката от това как работи правораздавателната ни система. Другата проблемна област е управлението на държавни предприятия. Необходимо е да се извърши оценка на степента на изпълнение на насоките на организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Георги Ганев посочи още, че относно рамката на изпиране на пари е необходимо да се транспонират директиви, да се направят допълнителни промени на ниво закон и да се приемат правителствени нормативни актове.

Интервю с Георги Ганев четете в утрешния брой на вестник "Марица"  

 

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?