46

БГ фирмите бавят плащанията средно с месец

Allianz Trade ни поставя сред държавите с висок риск при събиране на вземанията

България попада сред държавите с висок риск за събиране на вземанията. Това показва доклад на глобалния лидер в застраховането на търговски кредити Allianz Trade. Той представя изследване и оценка на потенциалните пречки и усложнения в 49 държави в цял свят, които формират общо 90% от световния БВП и 85% от световната търговия. България е класирана на 17-о място (от 1-во за най-нисък към 49-то за най-висок риск).

Анализът показва, че компаниите у нас се разплащат средно за 30 дни след издаването на фактура, като периодът варира в различните сектори, но рядко надхвърля 40 дни. 25% от дължимите плащания не се покриват в договорения срок. Голямата част от тях обаче все пак се събират успешно, като за това благоприятства наличието на ефективно опериращи колекторски фирми и развит пазар на тези услуги. Проблемът е, че процесът отнема значително време и изисква допълнителни разходи за бизнеса.

Процедурата по обявяване на несъстоятелност пък обичайно не е ефективно решение за събиране на вземанията в България, припомнят от Allianz Trade. От една страна - тя е много удължена и продължава около 3 години. От друга, накрая много често исканията на кредиторите остават неудовлетворени, като 

особено уязвими са компаниите без застраховка на търговските кредити.

“Докладът цели да идентифицира риска за бизнеса при сключване на сделки с външнотърговски партньори, но е валиден и за сделките и разплащанията в самата държава. От години обръщаме внимание, че ситуацията в България е специфична заради изключително бавната и тромава процедура по обявяване на несъстоятелност, която отнема в пъти повече време в сравнение със средното за Европейския съюз. Така се намаляват съществено шансовете на кредиторите да съберат изцяло, а и дори частично вземанията си”, обяснява Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България, вече опериращи под търговската марка Allianz Trade.

Класацията групира държавите в четири категории в зависимост от риска за събираемостта на вземанията. Най-добра е оценката за държавите в Западна Европа, като 

в челната тройка тази година са Швеция, Германия и Финландия. 

България е класирана във втората група на държави с “висок риск” заедно с други държави от Югоизточна Европа - Полша, Румъния, Унгария и Гърция. Като “много висок” се определя рискът в Чехия, Словакия, Турция, както и в САЩ. На дъното на класацията в зоната на “остра заплаха” са осем държави, сред които и Китай. Въпреки че Русия не е включена официално в рейтинга, анализаторите предупреждават, че тя би попаднала също точно в най-тревожната зона.

В доклада експертите правят и кръстосана, комплексна оценка какъв е рискът за бизнеса във всяка от държавите, като се отчита към кои външни пазари е насочен приоритетно износът там. Тъй като българските компании търгуват приоритетно с държави от Европейския съюз, където ситуацията с разплащанията е една от най-стабилните, това ги поставя в сравнително благоприятна позиция.

“Тази оценка обаче не може да бъде разглеждана като достатъчно успокоение и гаранция, особено във времена на много силна динамика и сериозни предизвикателства към световната икономика.”, категорична е Камелия Попова. “Затова решаваща може да се окаже ролята на силния застраховател с добре развита глобална мрежа, която осигурява превантивен достъп до информация и огромна база данни”, обяснява тя.

В заключение, докладът оценява общия обем на вземанията под най-сериозен риск в държавите в критичната зона на над 4,2 трилиона долара. Тези с “много висок” риск са 3,5 трилиона долара, а тези с “висок” - 1,9 трилиона долара.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Каква коалиция има най-голям шанс да спечели изборите на 2 октомври?