2374
Следвайте ни

Басейнова дирекция събира такси до 15 февруари, след това начислява лихви

viber icon

31 януари е крайният срок, в който ползвателите на повърхностни води трябва да подадат декларация в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ / БД ИБР/. Титулярите на разрешителни сами определят и декларират дължимите такси за използваното водно количество през 2021 г.

Заплащането на дължимата такса трябва да се извърши до 15 февруари 2022 г. по банков път или чрез ПОС терминално устройство, с което БД ИБР разполага. Съгласно чл. 195 в от Закона за водите невнесените в срок такси се събират принудително заедно с лихвите и разноските от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Според чл. 1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания „Неплатените в сроковете за доброволно плащане, неудържаните или удържани, но невнесени в срок данъци, такси, отчисления от печалби, вноски към бюджета и други държавни вземания от подобен характер се събират със законната лихва“.

От институцията уточняват, че с промените в Закона за водите,  Басейновите дирекции нямат задължението да уведомяват писмено титулярите на разрешителни за размера на дължимата такса. При декларирането на размера трябва да се има предвид стойностите на новите такси за 2021 година, които са посочени в тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.

Мария Петрова

Мария Петрова

Журналист - екип "Бизнес"

Мария Петрова е ръководител на екип "Бизнес". От 2006 г. работи във вестник „Марица“. С награди от посолствата на USA и Ирландия и приз Зелено перо.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Кои са най-големите предизвикателства пред новото правителство през 2022-ра година?