71

65,2 млн. евро потичат към България: Вижте за какво ни ги отпуска ЕС

Огромната сума е за укрепване на електропреносната мрежа в подкрепа на интегрирането на възобновяемите енергийни източници в България

 

Европейският съюз отпусна 2,967 милиарда евро чрез Модернизационния фонд в подкрепа на 39 енергийни проекта в 10 държави — членки на ЕС, между които и България, съобщиха от пресцентъра на институцията. Сумата за страната ни, която е първи транш, е в размер на 65,2 млн. евро. Тя е за укрепване на електропреносната мрежа в подкрепа на интегрирането на възобновяемите енергийни източници в България.

Останалите държави членки, които получат средства по приоритетни предложения са: Хърватия (52 милиона евро), Чехия (835,2 милиона евро), Естония (24,1 милиона евро), Унгария (76,8 милиона евро), Латвия (26,8 милиона евро), Литва (59 милиона евро), Полша (697,5 милиона евро), Румъния (1,095 милиарда евро) и Словакия (35 милиона евро). Всички подпомагани страни имат по-ниски доходи в прехода им към неутралност по отношение на климата.

Подкрепените проекти са насочени към производството на електроенергия от възобновяеми източници, използването и внедряването на възобновяеми енергийни източници, модернизирането на енергийните мрежи и енергийната ефективност.

Очакванията са с инвестициите да се подпомогне модернизацията на енергийните системи, намаляването на емисиите на парникови газове в секторите на енергетиката, промишлеността и транспорта и подобряването на енергийната ефективност. Това е най-голямото плащане до момента чрез Модернизационния фонд, с което общите разходи възлизат на 12,65 милиарда евро от януари 2021 г. насам. Фондът се финансира с приходи от системата на ЕС за търговия с емисии.

Следващите срокове, в които държавите членки трябва да представят инвестиционни предложения за потенциална подкрепа от Модернизационния фонд, са 13 август 2024 г. за неприоритетните предложения и 10 септември 2024 г. за приоритетните предложения.

 

 

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?