44

50 000 души от Пловдив си докарват пари над заплатата

Близо 50 000 пловдивчани си докарват допълнителни доходи над заплатата или пенсия, при това официални. Толкова е бройката на хората, които две седмици преди крайния срок за подаване на данъчни декларации са се отчели пред НАП. Очаквано, повече от 85% от годишните данъчни декларации са подадени по електронен път с ПИК или електронен подпис. Над 850 данъкоплатци са изпратили формулярите си по пощата, а 6 300 са ги подали лично в офиса на приходната агенция, допълват от НАП.

Годишна данъчна декларация подават лицата, които са получили през 2023 година доходи от хонорари, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода. Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем или от продажба на имущество, също трябва да попълнят формуляра. В декларацията се посочват и някои облагаеми с окончателен данък доходи от чужбина, като дивиденти и ликвидационни дялове, парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др.

Срокът за деклариране и плащане на данъка по годишните данъчни декларации е 30 април.

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?