71

„Здраве за всички“: СЗО и здравното министерство ще си сътрудничат

Министерството на здравеопазването и Регионалният офис на СЗО за Европа подписаха двугодишно споразумение за сътрудничество. 

Документът, който важи за периода 2024-2025 г., беше подписан в София от д-р Галя Кондева, министър на здравеопазването на България, и след това от д-р Ханс Анри П. Клуге, регионален директор на СЗО за Европа, по време на виртуално проведено събитие. 

От 27 май до 1 юни 2024 г. в Централата на СЗО в Женева се проведе 77-ата сесия на Световната здравна асамблея (СЗА) под надслов „Всичко за здраве, здраве за всички“. Ежегодната сесия на СЗА дава възможност на всички държави, членки на СЗО, заедно да очертаят глобалния здравен дневен ред и да обявят конкретните за всяка страна цели на здравната политика.

Двустранното споразумение между България и СЗО представлява съгласувана рамка за сътрудничество на национално равнище в съответствие с мандата на СЗО „Здраве за всички“.  

Приоритетните въпроси и теми, залегнали в новоподписаното Двустранно споразумение, обхващат кадровата обезпеченост в здравеопазването, психичното здраве, готовността за извънредни ситуации, свързани със здравето, и намаляването на рисковите фактори за разпространение на незаразни болести. 

Договорените дейности са съобразени със здравните политики на България, разписани в Националната здравна стратегия до 2030 г., както и с Общата работна програма на СЗО (чието 14-о издание беше одобрено от СЗА) и с Европейската работна програма на СЗО „Обединени действия за по-добро здраве в Европа“ 2020-2025 г.

По линия на Двустранното споразумение България ще получи подкрепа, за да утвърждава универсалното здравно покритие, което обхваща физическото и психическото здраве, да насърчава здравословния начин на живот и благосъстоянието на хората и да осигурява по-добра готовност за спешни ситуации, свързани с общественото здраве.

България е една от държавите, основатели на Световната здравна организация, и е сред първоначалната група от 51 държави, изготвили и приели Конституцията на СЗО през 1946 г., която влиза в сила през 1948 г.

Днес държавите, членки на СЗО, са 194, от които 53 са част от Европейския регион на СЗО, който обхваща Европа и Централна Азия. От самото основаване на СЗО България участва в ежегодните сесии на Световната здравна асамблея. 

Анкета

За кой отбор ще стискате палци на Евро 2024?