3906

Управителят на ДКЦ-2 д-р Валентина Костуркова:

Конкуренцията ни мотивира непрекъснато да бъдем на ниво

Снимки от Наташа Манева

Когато се работи в името и с грижа за пациентите, нещата се получават. В това е убедена д-р Валентина Костуркова – управител на ДКЦ – II ЕООД Пловдив, която допълва, че превенцията, ранната диагностика и качествената медицинска услуга е мисия на ръководения от нея екип. 

На първо място за достигането на високи  резултати, управителят поставя добрата организация, ежедневната комуникация между отделните звена на общинската структура и екипът от висококвалифицирани специалисти. Работещите в ДКЦ 2 освен отлични медици, са и хора, които осъзнават предизвикателствата в сферата на здравеопазването и намират най-добрите възможности за справяне с тях. ДКЦ 2 е една перфектно работеща машина в полза на всички пациенти, казва д-р Костуркова. 

„Конкуренцията ни мотивира непрекъснато да бъдем на ниво и да предлагаме извършване на високоспециализирани медицински дейности и изследвания. Радвам се, че усилията ни се оценяват от пациентите, които предпочитат ДКЦ 2 пред частни лаборатории, медицински и физиотерапевтични центрове, защото специалистите и апаратурата ни са световно ниво. Успяхме да се справим с опашките за мамографиите. Към момента в сектор образна диагностика работят  трима колеги, поемайки големият поток от пациенти, които предварително запазват своите часове за ехографски изследвания“.

ДКЦ 2 разполага с последно поколение дигитален рентгенов апарат, видеонистамограф за отоневрологично изследване, диагностика на вестибуларния апарат, остеоденситометър за измерване на костната плътност. Лечебното заведение за специализирана доболнична медицинска помощ възнамерява да придобие и нов съвременен дигитален мамограф и ехограф. 

В ръководеното от д-р Костуркова здравно заведение вече функционира център за „Хронична болка“, където чрез иновативна плазмотерапия се полагат специализирани грижи за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат и костно-мускулна система.

„Следващото предизвикателство е внедряването на  телемедицина в нашето ДКЦ“, не крие амбициите си д-р Костуркова. Чрез ултрамодерен апарат дистанционно ще може да се измерват пулс, кръвно налягане, холестерол, белодробна киселина, пикочна киселина и други важни показатели.  Резултатите от този „преглед“ се запаметяват в реално време и анализират от медицинско лице. Това е голяма улеснение за пациентите, позволявайки им по-бърз достъп за здравна услуга скрининг и профилактика, допълва д-р Костуркова. 

Усилията на ръководството обаче не спират дотук и ДКЦ 2 е определено за единствения акредитиран диагностично-консултативен център в Южна България за следдипломно обучение на лица с професионална квалификация „лекар“ по специалностите „Клинична лаборатория“ и „Физикална и рехабилитационна медицина“ от Министерството на здравеопазването. 

Знам, че здравето е най-голямото богатство и затова усилията на моя екип са насочени към хората. Искам всички да имат достъп до навременна и качествена медицинска услуга и ще продължавам да работя за утвърждаването на ДКЦ 2 като предпочитано лечебно заведение за специализирана доболнична помощ, категорична е д-р Валентина Костуркова. 

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?