44

Спешно се нуждаем от медсестри и психиатри

Недостигът на кадри се превръща в проблем №1 за родното здравеопазване. У нас липсват около 1000 общопрактикуващи лекари, над 29 000 медицински сестри, броят на психиатрите трябва да се увеличи с близо 70%, а акушерките трябва да са с 2000 повече. 

Това сочат данни от проучване, изготвено по поръчка на Съвета за икономически анализи при Министерския съвет. Автори на изследването са доц. Ралица Симеонова-Ганева и доц. Калоян Ганев, преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски“.

Според експертите броят на лекарите на всеки 100 000 души население у нас е леко по-висок от средния за Европа, но главният проблем е, че те са неравномерно разпределени.

Причините, които открояват изследователите, са няколко. Търсенето на здравни услуги се е увеличило значително в световен план поради нарастване броя на населението, по-дългата продължителност на живота, повишаването на здравната култура и постигнатото по-добро благосъстояние.

Противно на очакваното, дефицитът става все по-осезаем и в Европейския съюз заради конкуренцията между отделните държави по отношение на задържането на специалистите.

Един от най-важните изводи в проучването е свързан с дефицита на медицински сестри, който експертите определят като изключително сериозен.

Медсестрите са все по-малко - Снимка Getty images

В момента у нас на един лекар се пада по-малко от една медицинска сестра, което прави функционирането на здравната система неадекватно, тъй като не покрива изискването за две сестри на един лекар, а според СЗО те трябва да бъдат дори 3 на един лекар. 

България има спешна нужда от още 29 000 сестри, което е дори повече от броя, с който разполагаме в момента. Само столицата се нуждае от над 8000 сестри, сочат анализите.

Как изглежда разпределението в страната по отношение на някои други специалисти.

В 5 области разполагат с брой лекари на 100 хиляди души население, по-голям от средния за Европа. Това са София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Плевен. Във всички останали има недостиг, като той е най-голям в Благоевград, Кърджали и Хасково. Единствената област, в която общопрактикуващите лекари са относително достатъчно, е Плевен, а дефицит на психиатри няма само в Ловеч. Като възможни решения за този остър дефицит авторите на изследването предлагат приоритизиране на обучението на медицински специалисти - в т. ч. и на чужденци, обратно привличане на българските специалисти от чужбина и значително подобряване на условията на труд и на възможностите за кариерно развитие.

По отношение на разпределението на специалистите по области е налице силен дисбаланс.

Над половината лекари се намират в шест от всички 28 области в страната. Това са, освен столицата, Пловдив, Варна, Плевен, Стара Загора и Бургас. 

Според експертите България попада в капана с дефицита на здравни кадри в началото на прехода. Близо 54 000 лекари достигаме през 1990 г.

След това броят им започва да спада. След приемането на страната ни в ЕС той отново тръгва бавно нагоре, но твърде бавно.

Най-много медицински сестри губим през 2000 г. - почти 14 000.

Засега образователната ни система не успява да компенсира напускането на специалисти, а само да покрие частично загубите, които звучат така: през 2021-ва лекарите, напуснали страната, са 1015, а новите лекари са 902. При медицинските сестри числата са по-стряскащи: броят на напусналите е 890, а на новите - 546.

Известен оптимизъм внушава обаче капацитетът на образователната ни система - една трета от обучените студенти у нас са били чужденци.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Как оценявате възнагражденията от близо 3000 лева, които ще получават общинските съветници в Пловдив?