46

Вещите лица бесни, ВАС отмени важна наредба

Върховният административен съд (ВАС) отмени на почти цялата Наредба №2 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. Решението е окончателно и от днес вече е в сила. 

Основната причина ВАС да отмени наредбата е, че през 2014 г., когато е публикуван проектът за нея, той е бил придружен от мотиви, които не отговарят на изискванията на Закона за нормативните актове. Върховните съдии посочват, че основният мотив за приемане на нова наредба за вещите лица през 2014 г., който е изтъкнат от Министерството на правосъдието, на практика е, че предишната наредба е отменена от съда. 

ВАС напомня, че изискванията към доклада са да сочи причините, които налагат приемането на нормативния акт, целите които се поставят, финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба, очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива и анализ за съответствие с правото на ЕС.

Сега съдът констатира, че преди 8 години не са представени анализ на причините за приемане на наредбата, обосновка на нейното съдържание и как ще се отрази върху обществото и заинтересованите лица нейното прилагане. „В този смисъл не са отразени очакваните резултати от прилагането, включително финансовите. Не е направен анализ за съответствие с правото на Европейския съюз“, посочва тричленният състав на ВАС, чието решение сега е потвърдено.

След решението на съда от цялата наредба за вещите лица остават да действат само чл.1, ал.1, т.4, чл.16, ал.2, чл.22 и глава шеста. Повечето са свързани с Единния регистър на вещите лица и влязоха в сила през 2022 г. Изключение е чл. 22 от наредбата, който се отнася до възнагражденията на експертите на МВР. 

Базисно въпросите за вещите лица са регламентирани в Закона за съдебната власт. В закона обаче липсва уредба за възнагражденията им. 

"Отмяната на наредбата формално означава, че няма ред, по който се вписват вещи лица, няма ред за заплащане и т.н. Ако трябва да се следва буквата на закона, от утре може да не се направи нито една експертиза. Тоест, формално, трябва да спре правораздаването в България", смятат от Съюза на независимите автотехнически експерти.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Кой да стане кмет на Пловдив, ако Здравко Димитров хвърли оставка?